เมื่อวันก่อนได้อ่านหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ของวันที่ 29 กรกฎาคม 2549  ถึงผลสำรวจประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก  

       การสำรวจของมหาวิทยาลัยเลสเตอร์  ประเทศอังกฤษ .... 7 อันดับ

เป็นประเทศตะวันตกคือ เดนมาร์ก   สวิสเซอร์แลนด์  ออสเตรีย   ไอช์แลนด์ บาฮามาส

ฟินแลนด์ และ สวีเดน

      ส่วนลำดับ 8 ถ้าเอ่ยชื่อประเทศนี้ในปีก่อน ๆ เชื่อว่าคงยังไม่มีใครรู้จัก แต่เดี๋ยวนี้ใคร ๆ คงรู้จัก  คือประเทศ ภูฏาน     ตามมาด้วยบรูไนและแคนาดา

      " ประไทยเราติดอันดับที่ 76"

ส่วนประเทศอื่น ๆ ที่เรารู้จักดี มีลำดับดังนี้

ส่วนการจัดอันดับนี้เป็นการวัดจาก

  สุขภาพ  ความมั่งคั่ง การศึกษา และความพึงพอใจของประชากร    ค่ะ

                                                                  -น้อง-