ผู้เขียนชอบที่จะให้กำลังใจผู้อื่น มีความรู้สึกว่าถ้าคนที่เราอยู่ใกล้มีกำลังใจมีความสุข เราเองก็มีความสุขด้วย คนบางคนขนาดเป็นโรคมะเร็ง( Cancer)แต่มีกำลังใจดีมากสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกตินอกจากนั้นยังสามารถให้กำลังใจคนปกติได้ด้วย  ผู้เขียนชอบต่อสู้ในสิ่งที่เราคิดว่ายาก ในชีวิตมีความคิดว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ เมื่อสิ่งที่ว่ายาก เราได้มาเราก็มีความภูมิใจ อ่านข้อความหนึ่ง บอกว่า รอยร้าวในใจของนักสู้ไม่ได้อยู่ที่ความพ่ายแพ้ แต่อยู่ที่เราไม่เริ่มต้นใหม่ ลองมาดูว่าเรามีการให้กำลังใจว่าอย่างไรบ้างดีกว่า    

The only gift from me to you is from my

heart  my loving care for you only    

ของขวัญที่ฉันมี คือความรู้สึกดีๆที่มีให้ ของขวัญ

จากใจ คือความรักความห่วงใยมอบให้เธอ      

Fill our lives with smile and fill our heart with

 love  fill our days with happiness sunshine,

 tender loving care

  เติมรอยยิ้มให้ชีวิต เติมความรักให้หัวใจเติมวันเวลา

ด้วยความสดใส เติมความห่วงใยให้กันและกัน  

 

Whenever you need a hand I’ll be there 1

 

whenever  you’re feeling lonely

 I’ll take treat 2 you with care

  วันใดที่เธอต้องการกำลังใจ ฉันพร้อมจะมีให้ทุก

  เวลา วันใดที่เธอเหว่ว้า ฉันพร้อมที่จะมาปลอบโยน    

 อธิบายว่า เหตุการณ์ในอนาคต( Future Tense) เราใช้ will/shall + Verb ช่องที่ 1 เช่น 1. I will be there. 2. I will take treat you with care.     รูปย่อของ will  คือ ‘ll รู้หรอกว่าจะถามว่า will กับ shall ต่างกันอย่างไร ตอบว่า shall ใช้กับการแนะนำ(suggestion)หรือการถามคำถามให้ใครตัดสินใจ ( ask a question that you want the other person to decide about) เช่น:  

Shall I open the window?

  Shall we say 6 o'clock, then?

What shall I get for dinner?

  <div align="center"></div>   หวังว่าอ่านเรื่องแล้ว คงได้ทั้งกำลังใจและความรู้นะครับ  เอากำลังใจมาฝาก…(ช่วยส่งกำลังใจไปให้อาจารย์อายุ นามเทพด้วยครับ)  <div id="smileyDIV5"><div style="text-align: center"></div></div><p> ข้อมูลจาก A lot of love for someone special. </p><p></p><p>              Longman Dictionary.</p>