คนทางแถบเอเชีย รวมทั้งคนไทย ส่วนมากจะชอบน้ำผึ้งสีเช้ม และมีกลิ่นรุนแรง เช่น น้ำผึ้งจากดอกลำไย และดอกลิ้นจี่ บางท่านจะชอบน้ำผึ้งสีอ่อนและไม่มีกลิ่นรุนแรง เช่น น้ำผึ้งจากดอกสาบเสือ ส่วนพวกฝรั่งชอบนำผึ้งสีอ่อนและไม่มีกลิ่นรุนแรง เช่นน้ำผึ้งจากดอกส้ม