“อ.อายุ พร้อมทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยอย่างดีที่สุด แม้ยังไม่ได้รับอนุมัติสัญชาติไทย”

อาจารย์อายุยังคงเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติซึ่งไม่มีสัญชาติของประเทศใดเลยในโลก ในการเดินทางครั้งนี้จึงจำเป็นต้องขออนุญาตเดินทางเข้าออกประเทศ ทั้งประเทศจีนและประเทศ ไทย...และจะยังคงเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติต่อไปจนกว่ารมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเห็นคุณประโยชน์ที่อ.อายุ ทำต่อประเทศไทย
อ.อายุ พร้อมทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยอย่างดีที่สุด แม้ยังไม่ได้รับอนุมัติสัญชาติไทย  

อาจารย์อายุ  นามเทพ   อาจารย์ดนตรีไร้รัฐไร้สัญชาติจากมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่  ได้เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน Choir Olympic ครั้งที่ ๔ ที่เมือง Xiamen ประเทศจีน ในฐานะตัวแทนประเทศไทย แล้ว แม้ว่าคำขอสัญชาติไทย ตามมาตรา ๑๑(๑) พรบ.สัญชาติพ.ศ. ๒๕๐๘  ด้วยเหตุที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศไทย จะยังไม่ได้รับการพิจารณาจากรมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทย

  

ดังที่ อาจารย์อายุ  นามเทพ ได้เดินทางออกจากประเทศไทยไปยังเมือง Xiamen ประเทศจีนแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๑๔.๒๐ น. ด้วยสายการบิน Air Asia ซึ่งออกจากสนามบินดอนเมือง บินตรงไปยังเมือง Xiamen ประเทศจีน  โดยที่อาจารย์อายุได้ใช้เอกสารเดินทางฉุกเฉิน(Emergency  Certificate) แทนหนังสือเดินทาง (passport) ซึ่งได้ออกให้โดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย  ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์อายุยังคงเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติซึ่งไม่มีสัญชาติของประเทศใดเลยในโลก  ในการเดินทางครั้งนี้จึงจำเป็นต้องขออนุญาตเดินทางเข้าออกประเทศ ทั้งประเทศจีนและประเทศ ไทย  ซึ่งต่างก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยไปก่อนล่วงหน้าแล้ว  อาจารย์อายุจึงเป็นบุคคลพิเศษเพียงท่านเดียวที่หาได้น้อยมากในสายการบินใดๆ ในโลก ที่ปรากฎว่ามีทั้งวีซ่าเพื่อเข้าประเทศจีน และ ยังมีวีซ่าเพื่อเข้าประเทศไทยหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันครั้งนี้แล้วด้วย

  

เนื่องจากว่าในเรื่องปัญหาสถานะบุคคลตามกฎหมายของอ.อายุนั้น ยังไม่ได้รับการพิจารณาสัญชาติไทยจากรมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทย ทำให้อาจารย์อายุยังเป็นบุคคลที่ยังไม่มีความเป็นมนุษย์ตามกฎหมาย  ยังคงตกเป็นบุคคลต่างด้าวในดินแดนของทุกประเทศที่เดินทางไปถึง และหากเสร็จภารกิจเป็นตัวแทนของประเทศแล้วกลับมาอยู่กับครอบครัวและลูกศิษย์ตามเดิมในประเทศไทย ก็จะยังคงเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติต่อไปจนกว่ารมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเห็นคุณประโยชน์ที่อ.อายุ ทำต่อประเทศไทย 

  

ขณะที่บรรดาลูกศิษย์  เพื่อนร่วมงาน บุคคลที่รู้จักอ.อายุ  และ คนในสังคมที่ได้รับทราบเรื่องราวของอาจารย์ ต่างยกขบวนกันมาให้การสนับสนุนอาจารย์อย่างมากมาย ทั้งในเว็บไซต์ http://gotoknow.org/blog/tutorial/37774 และ  http://www.sunshineofmyart.com/ayu  ตลอดจน คนทั้งประชาคมของมหาวิทยาลัยพายัพ และ ในจังหวัดเชียงใหม่ ต่างช่วยกันจัดนิทรรศการเพื่อรวบรวบผลงานของอาจารย์อายุ  นามเทพ อยู่ที่มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และ ได้ร่วมกันลงลายมือชื่อสนับสนุนการพิจารณาอนุมัติสัญชาติไทยให้แก่อาจารย์อายุ โดยในขณะนี้มีรายชื่อกว่า ๑,๐๐๐ คน เพื่อส่งให้กับรมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทย

  

อาจารย์อายุ จะขึ้นเวทีระหว่างประเทศทำการแข่งขันในนามของตัวแทนประเทศไทยในวันจันทร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. และ เวลา ๑๗.๐๐ น. (ตามเวลาเมืองXiamen) และจะเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยในคืนวันที่ ๒๗ กรกฎรมคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยกล่าวว่า แม้จะยังไม่ได้การพิจารณาสัญชาติไทย แต่ก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยให้ดีที่สุด ซึ่งเมื่อวันเดินทางมีนักวิจัยโครงการคลีนิกกฎหมายเพื่อคนไร้รัฐไร้สัญชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เจ้าหน้าที่ผู้แทนจากสมาคมนักร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย และ บรรดาลูกศิษย์ที่เคารพรักอาจารย์เดินทางมาให้กำลังใจและช่วยดูแลให้การเดินทางออกนอกประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ร่วมทั้งลูกศิษย์และคณาจารย์ที่ต้องเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้ต่างก็เป็นกำลังใจและขอให้อาจารย์อายุได้รับการแก้ไขปัญหาความเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติเสียที  

  

และหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์ นางสาวปิยนุช  เสือจงพรู หรือ จิ๋ว เดอะสตาร์ ก็เดินทางมาส่งและเป็นกำลังใจให้อาจารย์อายุด้วย โดยกล่าวว่า อยากให้อาจารย์ได้รับการแก้ไขปัญหาเร็วๆ และ พร้อมยืนยันคุณงามความดีของอาจารย์อายุที่มีต่อสังคมไทย เหมือนดังที่ลูกศิษย์อาจารย์ทุกคนกล่าวเสมอกับคณะทำงานที่เข้ามาให้ความช่วยเหลืออาจารย์อายุ  นามเทพ

  

-----------------------------------------------------------------------

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (1)รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์  สายสุนทร 01-349-2109 , (2)อาจารย์วรรณทนี  รุ่งเรืองสภากุล09-109-8063  และ (3) นางสาวชลฤทัย  แก้วรุ่งเรือง 09-437-6770  หรือ อาจารย์อายุ  นามเทพ 06-654-4950

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติ

คำสำคัญ (Tags)#ดนตรี#วิชาการ#คนไร้รัฐ#คนไร้สัญชาติ#การจัดการสังคมโดยกฎหมาย#อายุ#ช่วยเหลือ#นามเทพ

หมายเลขบันทึก: 41810, เขียน: 31 Jul 2006 @ 11:12 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)