สีตะวัน


พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
โรงพยาบาลอุดรธานี
Username
sriwan66
สมาชิกเลขที่
44875
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

 

*   เป็นพยาบาลวิชาชีพมา 22 ปี และยังคงต้องเป็นพยาบาลวิชาชีพอีกต่อไป....*  

                                        

 

อดีต  จบพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากวพ. เมืองตักศิลา เคยทำงานที่โรงพยาบาลชุมชนห่างจากตัวเมือง 80 กิโลเมตร เป็นอำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยว ตำนานผีจ้างหนังไปฉายให้ผีดู หรือตำนานเมืองพญานาค

 

มีโอกาสได้ทำงานการพยาบาลทุกจุดในโรงพยาบาลตามนโยบายของผู้บริหารในยุคนั้น ทำให้ได้พบเจอผู้ป่วยและญาติ ในทุกจุดของการบริการสุขภาพ (ER OPD IPD LR งานส่งเสริมสุขภาพ ฯ และ PCU)

 • ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)

 • งานผู้ป่วยนอก (OPD)

 • งานผู้ป่วยใน ..(IPD)

 • งานห้องคลอด (LR)

 • งานส่งเสริมสุขภาพ (PHC)

 • งานหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)

 • และงานแผนงาน ฯ

                                                            

ประสบการณ์

 • งานQA การพยาบาล

 • งาน IC (ICN)

 • งานสุขภาพจิต

 • งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์

 • งานพัฒนาคุณภาพ PSO และ 5ส.

 • งานพัฒนาคุณภาพ ISO และ HA แบบวิ่งผ่าน..ฉิว ๆ

 • งาน  HHC       

 • เลขา ฯ CUP                                                 

*   เรียนรู้ และรู้ซึ้งถึงความรู้สึกการเป็นผู้ป่วย และญาติเมื่อไปรับบริการในโรงพยาบาลอื่น .. ไปเฝ้าพ่ออุ้ย (คุณตา) ไม่สบายที่โรงพยาบาลพะเยา 2 สัปดาห์จนกระทั่งท่านเสียชีวิต (2536)

*   นำมาปรับปรุง พัฒนาตนเอง เรื่องพฤติกรรมบริการ ที่ต้องใช้ใจ และความรู้ (ศาสตร์และศิลป์) ดูแลผู้ป่วย แบบญาติมิตร และเป็นองค์รวม ..ร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ

 

*  รู้จักการสร้างสัมพันธภาพทางวิชาชีพ (Profressional Relation Ship) แยกจากสัมพันธภาพทางสังคม (Social Relation Ship) หลายครั้งหลายครา เมื่อครั้งไปฝึกงานรพ.จิตเวชขอนแก่น (สมัยเป็นนร. พยาบาล ปี 3 วพ. เมืองตักศิลา รหัส28 )  และอีกครั้งเมื่อฝึกการเยี่ยมบ้านขณะเรียนพยม. การพยาบาลครอบครัว มข. (2541)

                                                                                        

 

*  เรียนรู้การทำงานเพื่อสังคมทั้งในและนอกโรงพยาบาล

            -  จิตอาสางานเสียงตามสายในรพ. (เช้า-เที่ยง) และที่ว่าการอำเภอ (เย็น)

            -  จิตอาสาพยาบาลRefer (ขณะนั้นยังไม่มีค่าตอบแทน)

            -  และจิตอาสาอื่น ๆ (ไปทุกงาน...ว่าแต่ชวน)

            -  อาสาสมัครองค์กรกลาง ปี 2536 เกือบไม่ได้ออกจากหมู่บ้านเมื่อร่วมออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปเลือกตั้ง

            -  กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 

            -  ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

 

 ชีวิต ไม่ได้สุขสบาย หรือลำบากมากมาย มีทั้งหัวเราะ ร้องไห้

มีมิตรภาพ.ความรัก.การต่อสู้.ที่มิอาจลืมเลือน

 

*  เรียนรู้การปรับตัว และการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข

*  เรียนรู้การใช้จังหวะ และโอกาส ในการทำงาน ชีวิต เมื่อยังไม่อยู่ในจังหวะที่ใช่ ทำยังไงก็ไม่ใช่ เมื่อยังไม่มีโอกาสก็อย่าเพิ่งใจร้อน เพราะชีวิตย่อมมีจังหวะและโอกาสที่ดีเสมอ...

 

                                                                             

 

*  5  ปีที่แล้ว ผันตัวเองกลับบ้าน (อำเภอเมือง) เพื่อดูแลมารดาป่วย (เหตุผลการขอย้าย)

*  โรงพยาบาลอุดรธานี คือเป้าหมายหลัก แต่ในโรงพยาบาลไม่มีจุดที่เหมาะสมให้อยู่ ...

เมื่อครั้งไปติดต่อขอย้ายที่กลุ่มการพยาบาล ...อยากให้หนูไปช่วยขึ้นเวร ...อยู่เวรบ่าย-ดึกได้รึเปล่า ได้ค่ะ ถ้างั้น word ศัลย์กำลังขาดคนพอดี  เอ่อ..เนื่องจากหนูจบสาขาการพยาบาลครอบครัวค่ะ หนูขอไปพัฒนางาน word สูติ ฯ หรือห้องคลอดได้รึเปล่าคะ ไม่ได้ที่สูติฯ เค้ามีคนของเค้าอยู่แล้ว  (การเมืองในที่ทำงานก็เป็นเรื่องธรรมดา..มาหัวเดียวกระเทียมโทน ก็ขอเลือกหน่อยจ้า!..) อืม..งั้นหนูขอไปอยู่ PCU นะคะ 

 

เมื่อขออาสามาทำงานชุมชน จึงต้องสังกัดกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ปฏิบัติงานที่สอ. แห่งแรก ระยะทางห่างจากบ้าน 25 กิโลเมตร สมัครใจอยู่ที่สอ. แห่งนี้เพราะมีบ้านพักด้วย เนื่องจากช่วงแรกที่ย้ายมา บ้านในหมู่บ้านจัดสรรที่ไปจองเอาไว้ยังสร้างไม่เสร็จ 

ขับรถตัวเองออกเยี่ยมผู้ป่วยในหมู่บ้านไกลสุด 12 กม. (ช่วงนั้น หน้าดำมะเมี่ยมเพราะตากแดดบ่อย ทั้งเยี่ยมบ้าน สำรวจลูกน้ำ รณรงค์ให้ความรู้การสร้างสุขภาพ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก)

*  ทำงานและสร้างผลงาน ให้สอ. แห่งแรกนี้  1 ปี 10 ด. (ผลงานเชิงประจักษ์  ได้แก่การรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มากกว่า 80 % ตอนนั้นยังไม่บูมมาก ประสานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง และพัฒนางาน 5 ส. )

 

* ปัจจุบัน  ขอย้ายมาสอ. ใกล้บ้าน ท่านสสอ. ก็เมตตา นำเสนอชื่อถึง CUP เพราะเรามีผลงาน (เพินวา...) ความจริงถ้าไม่มีพี่คนนึงย้ายออกก็คงไม่ได้ย้ายมาที่นี่ (เป็นจังหวะและโอกาสที่จะได้มา..อีกล่ะ)ปัจจุบัน ทำงานที่ สอ. เชียงพิณ (ห่างจากบ้าน 6 กม.) ใกล้บ้านที่สุด

 

*   เรียนรู้ว่างานต่าง ๆ ในการบริการสุขภาพ ไม่มีงานใดที่พยาบาลทำไม่ได้ ถ้าจะทำ *

                                    

งานที่ได้รับมอบหมาย 

งานหลัก

 • งานแผนงาน

 • งานพัฒนารพ.สต. 

 • งานให้คำปรึกษา (Counselling) / การอดบุหรี่  เป็นเสือให้คำปรึกษาอบอุ่นตามแนวนโนบายผู้ตรวจราชการ ฯ อาจารย์นพ. นิทัศน์  รายยวาในการดำเนินงานรพสต.

 • งานควบคุมโรควัณโรคและมะเร็งท่อน้ำดี

 • งานสุขภาพจิต

 • งานผู้พิการ

 • งานเยี่ยมบ้าน HHC

 • งานผู้สูงอายุ / วัดส่งเสริมสุขภาพ

 • งานแพทย์แผนไทย

 • งานจิตอาสา

 • งานวิจัย / วิชาการ

 • งานพัสดุ

 • รับผิดชอบ 2 หมู่บ้านหลัก 1 หมู่บ้านรอง (ช่วยทันตาภิบาล) 805 หลังคาเรือน ประชากร 3,566 คน

 • และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

งานรอง

 • งานรักษาพยาบาล

 • งานเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง

 • งานอนามัยโรงเรียน

 • งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ/เด็กไทยทำได้

 

*  อนาคต  หลายคนบอกว่าพยาบาลPCU เป็นเป็ด ก็คงจะอย่างนั้น...(แมนแล้วค่า..า า) บินก็ไม่เก่ง ว่ายน้ำก็พอกะเทิน เดินก็ไม่เที่ยง เอียงซ้าย เอียงขวา ...ก็ยอมรับสภาพเป็ดและภาคภูมิใจที่ได้เป็นเป็ดค่ะ ..อิ อิ ...ก๊าบ ก่าบ ก้าบ...55 555 5

                   

     

 

*  เป้าหมายของชีวิต    

 • อัตตาหิ อัตโนนาโถ   "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน"  (การดูแลตนเอง)

        รู้จักรัก รู้จักรอ รู้จักพอ รู้จักเกรงใจ

 

 • อัตตานัง อุปมังกาเร   "เอาใจเขามาใส่ใจเรา"

        (การอยู่ในสังคม)

 

 • กัมมุนา วัตตีโลโก  "สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม"

        (การทำงาน...ทำหน้าที่วันนี้ให้ดีที่สุด)

                      ^_^....................^_^

 • ทำวันนี้ให้ดีที่สุดและขอมีชีวิตอยู่ถึงพรุ่งนี้ ...ก็พอ..***   

 •  

 •        

 

***   ชีวิต...  ส่วนที่เหลืออยู่ก็ทำงานเพื่อตัวเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ ตามสมควร  ****

 

  

*** ....*_*.....^_^....***

 

ที่มาของสีตะวัน                      

 

ดวงดาวประจำราศีเกิด คือ พระอาทิตย์

ความจริง ดวงตะวัน หรือพระอาทิตย์ ก็มีหลายสีนะ...

 

ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง รวมสีขาว และสีดำ ในเวลาค่ำคืน

 

                                         

 

 •  เฉกเช่นชีวิตของคนเรา บางคราวก็เป็นสีคราม สีน้ำเงิน สีเขียว อบอุ่น มีพลัง

 • บางโอกาสก็เป็นสีแดง แสด สดใส หรือโหดร้าย ร้องไห้ เสียน้ำตา ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความอดทน (อึด ฮึด สู้..เด้อ !!..)

 

 • ชีวิตคนเราไม่ได้มีด้านเดียว เมื่อพายุสงบ ฟ้าหลังฝนก็ย่อมสดใส ดวงตะวันก็จะเปล่งประกายเป็นสีขาว สีเหลืองนวล ให้ความสว่าง ไสว เสริมแรงความรัก ความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างเสริมกำลังใจ

 • และแล้ว...เมื่อถึงเวลายามค่ำคืนดวงตะวันได้ลดบทบาท เลือนหายลาลับไปจากท้องฟ้า... สีดำแห่งรัตติกาลก็มาเยือน การนอนหลับจึงเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด ออมแรงไว้ที่จะลุกขึ้นสู้ ทำงาน ใช้ชีวิต ในวันต่อ ๆ ไป

 • พรุ่งนี้ก็เช้าแล้ว...

 • ชีวิตก็เป็นเฉกเช่นนี้...^_^

 •  

*** อยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่ ไม่ใช่อยู่กับความฝัน ทำวันนี้ให้ดีที่สุด *** 

 

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านค่ะ         

ขอเชิญ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คอมเม้นท์ได้ที่บันทึกเลยนะคะ

ขอบคุณค่ะ..^_^

                               สีตะวัน

 

***........................**....***...***             

 

ขอบคุณท่านอาจารย์ ดร. ขจิต  ฝอยทอง สำหรับ ภาพอนิเมชั่นทั้งหลาย ติดตามได้ ที่นี่ ค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท