Blog Ranking in Planet "ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" 78 อันดับคนเขียนบันทึกมากที่สุด" ประจำเดือน ก.ค.2549

มีการเปลี่ยนแปลงกันพอสมควรครับ

รวบรวมสถิติจนถึงวันที่ 29 ก.ค.2549 เวลา 12.00 น.ครับอันดับ    ชื่อบล็อก    เจ้าของ    จำนวนบันทึก
1    KMI Thailand    Prof. Vicharn Panich    1662
2    ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    JJ    897
3    PracticallyKM    Dr. Phichet Banyati    639
4    beemanNUKM    beeman    540
5    ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน    ชายขอบ    416
6    นเรศวรวิจัย-QA-KM    ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร    368
7    keep in mind by bon    นายบอน!    343
8    ข่าวประกาศ & คู่มือการใช้    ดร. จันทวรรณ น้อยวัน    240
9    บ้านสุขภาพ_Go2No    นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์    194
10    Dr.Achara bamras    Dr. อัจฉรา เชาวะวณิช    128
11    Hemato หรรษา    พี่เม่ย    126
12    เล้าข้าวศึกษา    ออต    117
13    Learn Together    Thawat    112
14    QA_KM ในมหาวิทยาลัยนเรศวร    นาง มาลินี ธนารุณ    104
15    Beyond "KM"    ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด    99
16    สำนักงาน ก.พ.เครือข่าย มข.    สำนักงานก.พ.เครือข่าย ม.ขอนแก่น    95
17    รุจโรจน์ แก้วอุไร [จากโน้ตของผม]    รุจโรจน์    80
18    khajit's blog    นาย ขจิต ฝอยทอง    78
19    ลานปัญญา    Handy    74
20    บ้านสาระ    นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์    69
21    ครูนอกโรงเรียน    ครูนงเมืองคอน    62
22    NU_OfficeKM    นาง มาลินี ธนารุณ    61
23    เกร็ดชีวิตหมออนามัย    ชายขอบ    61
24    ฉันรู้ ฉันคิด ฉันจึงเขียน    ดร. จันทวรรณ น้อยวัน    59
25    ส่วนแผนและสารสนเทศ ศูนย์บริการวิชาการ    ธวัช มข.    58
26    คนเล่าเรื่อง "จิตเวช"    Dr.Ka-Poom    50
27    วารสารศูนย์บริการวิชาการ    นางสาว สิรินธร วงษ์ชาลี    46
28    เรื่องเล่าในวจก.มข.    ผศ. จงรักษ์ หงษ์งาม    45
29    สองคนยลตามช่อง    พี่เม่ย    45
30    เลขานุการผู้ประสานงานเครือข่าย UKM ปี 49    เมตตา ชุมอินทร์    43
31    เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ    เรือจ้าง    41
32    ศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพ ร.พ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น    พิชชา ถนอมเสียง    41
33    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูล    นาย เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์    39
34    พืชและชีวิต ( Plant and Life )    Panda    31
35    [email protected]    yayaying    29
36    ทันตะมน.    Tom_NU    27
37    หน่วยตรวจสอบภายใน ม.มหาสารคาม    audit3.    26
38    ฝ่ายวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่    นาย มนูญ บรรณวงศิลป์    20
39    บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น    MS Charatsri Chutachindaket    17
40    สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์    นิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล    17
41    qa-kamphanat    Mr. kamphanat archa    15
42    NEW IMAGE KKU     นาง เพียงเพ็ญ ภาคอุทัย    12
43    กองกลาง มมส.    สุชานาถ บุญเที่ยง    12
44    Panda E-Learning    Panda    12
45    ประภาพรณ์ ขันชัย    แตงโม    11
46    กลุ่มงานอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ    นาง เอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์    11
47    ประกายรังสี    นาย มานัส มงคลสุข    11
48    กิจการนักศึกษา    นาย ชุมพร พารา    10
49    งานนโยบายและแผน คณะทันตแพทยศาสตร์    ธิดารัตน์ สุขตระกูล    9
50    KM:Prince of Songkla University     พิชิต เรืองแสงวัฒนา    9
51    วิมานเทพ    นาย สวัสดิ์ วิชระโภชน์    9
52    สนับสนุนและให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    นางสาว สมฤทัย ปั้นพานิช    9
53    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มข.    โครงการ โครงการติดตามและประเมินผล ศูนย์บริการวิชาการ    8
54    ทักษะการคิด    ราชมงคล ประเทศไทย    8
55    เทคนิคการทำงานชุมชน    สุภัทร ชูประดิษฐ์    7
56    "หมอตุ๊" บอกเล่าเรื่องประกันชีวิต    นาย สมเกียรติ (โทร 01-964-0237)    7
57    งงงง    นางสาว รัศมี กิตชัย    6
58    คนดอย(ปูนแก่งคอย)    นาย ทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์    6
59    ขจิต ฝอยทอง    นาย ขจิต ฝอยทอง    5
60    งานรักษาความปลอดภัย มข.    นาย มรกต สุบิน    5
61    สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Anonymous    5
62    รังสีเทคนิค มน.    นาย ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก    5
63    Lion JJ    Lion JJ    5
64    หน่วยจัดอบรมและสัมมนา    นาย เปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์    4
65    รังสีมีเทคนิค    นภาพงษ์ พงษ์นภางค์    4
66    ศูนย์สุขภาพชุมชนสร้างสุขภาพ    นาง นงนุช เอี้ยงลักขะ    3
67    เพื่อนช่วยเพื่อน    กิตติมา จันทรสม    3
68    คลีนิกกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    Mr.AuN chalermwut srionlah    2
69    คนตรวจสอบภายใน มข    นางสาว นงรัตน์ ศิริคำเพ็ง    2
70    หน่วยสารบรรณทันตะ    Ms กิติพร ไชโยกุล    2
71    ฟันดีมีสุข    รองศาสตราจารย์ อินทรพล หอวิจิตร    2
72    service mind    นางสาว เดือนเพ็ญ ชิวพิมาย    1
73    กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    นาง อรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส    1
74    สนับสนุนการศึกษาแพทย์    นาง อุมาพร แก้วซิม    1
75    KM 4 us all    Anonymous Anonymous    1
76    ส่วนบริหารและธุรการ    ส่วนบริหารและธุรการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    1
77    ทุนทางปัญญา    บวร    1
78    งานบริการการศึกษา    นาง วิลาวรรณ ปีตธวัชชัย    0

อันดับที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นจากเดือนที่แล้ว
10, 12, 17, 18

คลิกดูสถิติของเดือน มิ.ย.2549 Blog Ranking in Planet "ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" 75 อันดับคนเขียนบันทึกมากที่สุด"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#ranking

หมายเลขบันทึก: 41472, เขียน: 29 Jul 2006 @ 12:53 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

  เรียนท่าน บอนFree

 ทีมงาน KKU_KM ต้องขอบขอบพระคุณท่านครับที่ช่วยรวบรวมข้อมูลให้

 สงสัยคุณเอื้อแห่ง ม.ข ท่านรองอธิการบดี รศ.รังสรรค์ คงต้องมอบ "เสื้อสามารถให้ท่านด้วยครับ"

เขียนเมื่อ 

เอ.. นายบอนจะเข้าเกณฑ์คุณเอื้อแห่ง มข. หรือครับ แค่เคยอยู่ มข. แต่ตอนนี้อยู่ มมส.นะครับ  มอบข้ามถิ่น สงสัยทาง มมส.อาจมีงอน

 Beaver

:)))))))))))))) 

เขียนเมื่อ 

 Map เรียนท่าน บอนFree

 No Problem

 เราสร้างเครือข่ายครับ โดยเฉพาะพวกเรา " เลือดสีอิฐ จิตมอดินแดง" ยินดีครับ

 ท่านเอื้อ รศ.รังสรรค์ ท่านมีแนวให้เชื่อมโยงกับหลายๆส่วนครับ

เขียนเมื่อ 
ถ้าแบบนั้นก็ไม่ขัดข้องครับ เพราะนายบอน...เลือดสีอิฐยังเข้มข้นเหมือนเดิมครับ