ตลาดนัดความรู้กรมอนามัย มีทั้งหมด 10 บูทนะคะ ... ครั้งที่แล้วพาชมไปแล้ว 5 บูท

อานิสงค์ AAR

บูทที่ 6 ... เส้นทางเดินของ KM กองอนามัยการเจริญพันธุ์ ... อานิสงค์ AAR

KM สำนักส่งเสริมสุขภาพ

บูทที่ 7 ... KM สำนักส่งเสริมสุขภาพ โดย สำนักส่งเสริมสุขภาพ

 KM เมนูชูสุขภาพ และเกลือเสริมไอโอดีน

บูทที่ 8 ... KM เมนูชูสุขภาพ และเกลือเสริมไอโอดีน โดย กองโภชนาการ

 KM Monkey Money

บูทที่ 9 ... KM Monkey Money โดย กองคลัง

 เรียนรู้ตนจาก KM

บูทที่ 10 ... เรียนรู้ตนจาก KM โดย กองแผนงาน

คงจะได้เห็นภาพตลาดกันพอหอมปากหอมคอนะคะ ถ้าอยากเที่ยวตลาดเพิ่มเติม จะไปดูภาพทั้งหมดต่อได้นะคะ ที่ KCenter กรมอนามัย

KCenter