GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

@____@

กองทุนสวัสดิภาพนิสิต

นิสิต  มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่านที่ได้ลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  สามารถใช้สิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (กรณีประสบอุบัติเหตุ)  ได้ที่หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  กองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 41465
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)