ก่อนที่คุณจะนอนลงบนเตียงที่มีผ้าปูสะอาด ให้พรมแป้งฝุ่นที่คุณชอบหรือแป้งฝุ่นที่มีกลิ่นหอมของบุหงาลงบนผ้าปูที่นอนเมื่อเวลาคุณนอน คุณจะมีความรู้สึกว่าเป็นสุขยิ่ง