จากการทีได้เข้าร่วมอบรม "คุณอำนวย" เมื่อวันที่ 20-21 ก.ค.ที่ผ่านมา พี่เม่ยฝากการบ้านให้กับคนที่ยังไม่ได้ทำ AAR โดยให้มาเขียนเพิ่มในบล็อคคะ ก็ขอเริ่มเลยแล้วกัน เป้าหมายในการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ : ขอบอกว่าตัวเองไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะต้องเป็นแบบนั้นหรือแบบนี้ เนื่องจากตัวเองยังไม่ได้รู้จักว่าหน้าตา "คุณอำนวย" ที่ว่านี้เป็นอย่างไร สิ่งที่เกินคาดในการอบรม : ทุกอย่างที่ได้รับจากการอบรมเป็นสิ่งที่เกินคาดทั้งหมด โดยเฉพาะการที่ได้ทำความรู้จักกับ "gotoknow" เพราะเป็นสิ่งที่ได้ยินมาพอสมควรแต่ยังไม่ได้ทำความรู้จัก เมื่อได้มาสัมผัสและเรียนรู้แล้ว ขอบอกเลยว่ามัน "สุดยอด" เพราะมันเหมือนกับการจุดประกายทางความคิดให้กับตัวเอง ทำให้เปิดมุมมองทางความคิดที่หลากหลายและมีประโยชน์อย่างมากคะ สิ่งที่น้อยกว่าที่คาดคิด : คงจะเป็นในเรื่องบทบาทของคุณอำนวยกับการนำไปใช้ปฏิบัติจริง เพราะในวันแรกสิ่งที่ได้มันเป็นเพียงหน้าตาของ "คุณอำนวย" ซึ่งขอบอกว่าเป็นบุคคลที่ล้ำเลิศ "ฟ้าคงส่งมาเกิด" เพราะในโลกนี้หากมีคนที่มีคุณสมบัติทั้ง 58 ประการจากการร่วมระดมสมองของผู้เข้าอบรม ท่านผู้นั้นคงเป็นมนุษย์ที่สุดแสนจะประเสริฐแน่ๆ ดังนั้น ส่วนที่ขาดไปจากการอบรมครั้งนี้ ก็ต้องบอกตรงๆ เลยว่า "ยังไม่รู้กลวิธีของการเป็น "คุณอำนวย" คะ" ข้อเสนอแนะและการจัดสัมมนาในครั้งต่อไป : หากจะต้องจัดกิจกรรมในลักษณะอย่างนี้อีก น่าจะมีเวลาให้ผู้เข้าอบรมได้มีเวลาในการ ลปรร.มากกว่านี้ หรือไม่ก็อาจจะหาคนที่มีประสบการณ์ในการเป็น "คุณอำนวย" มาร่วม ลปรร.และสร้างสถานการณ์จริงขึ้นมาคะ สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรและทีมงาน รวมถึงผู้จัด ที่อุตสาห์เสียสละเวลามาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์นะคะ