เด็กไทยไม่ค่อยกล่าวคำขอบคุณ จริงหรือเปล่า ผู้เขียนพบว่าชาวต่างประเทศจะมีคำขอบคุณที่ติดปากอยู่เสมอ พยายามหาข้อความที่ไพเราะมาฝากเผื่อจะทำให้เด็กของเรากล่าวว่าคำว่าขอบคุณได้ดีขึ้น

  All the great things that we’ve shared make those passing moment so beautiful.

  สิ่งดีดี ที่มีให้กัน ทำให้วันคืน

ที่ผ่านไปนั้นงดงาม

<div style="text-align: center"></div><p align="center">   Thank you for your caring and a lot of strength you’ve given me </p>ขอบคุณในความห่วงใย และขอบคุณกำลังใจที่ให้มา <div style="text-align: center"></div><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"> </p><p align="center"> Thank you to make me realize this wide world is not so lonely </p>ขอบคุณที่ทำให้ฉันรู้ว่าโลกกว้างใบนี้ยังไม่โดด เดี่ยวเดียวดาย   <div style="text-align: center"></div><p align="center">Thank you for never forget my special day Thank you very much</p><p align="center"></p><p align="center"> ขอบคุณ ที่เธอไม่เคยลืมวันวันพิเศษของฉัน </p><p align="center">ขอบคุณมากจริง(ขอบคุณหลายๆ)</p><div id="smileyDIV9"><div style="text-align: center"></div></div><p align="center"> Sometimes in life you’d feel tired and loss but you know,I’ll always be with you along the way </p><p align="center"></p><p align="center">ชีวิตอาจมีวันที่เหนื่อยล้า   แต่ตลอดเวลาขอให้เธอ </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"> รู้เสมอว่ายังมีฉันเป็นกำลังใจ</p>  <div id="smileyDIV11"><div style="text-align: center"></div></div><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">อธิบายว่า</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p>  Thank you for+ Noun(คำนาม)เช่น Thank you for your caring </p><p></p><p></p><p></p><p> Thank you to + verb1( กริยาช่องที่ 1)เช่นThank you to make me realize </p><p></p><p></p><p></p><p>make somebody do something(สั่งให้ใครทำบางสิ่งบางอย่าง) </p><p></p><p></p><p></p><p>make + คน+ verb1( กริยาช่องที่ 1) เช่น My parents always make me do my homework before I go out.  <div id="smileyDIV14"><div style="text-align: center"></div></div></p>   ดีใจที่ได้อธิบายหลักไวยากรณ์ หวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้างนะครับ มากล่าวคำขอบคุณกันดีกว่า  <div id="smileyDIV2"><div style="text-align: center"></div></div><p align="left"> ข้อมูลจาก A lot of love for someone special</p>