Blog Ranking in Planet "ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" 75 อันดับคนเขียนบันทึกมากที่สุด"


รวบรวมสถิติจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.2549 เวลา 11.30 น.ครับ


เห็นอันดับบางอันดับ ที่มีจำนวนบันทึกเท่ากันแล้ว การจัดอันดับในคราวหน้า คงจะมีการเปลี่ยนอันดับเกิดขึ้นนะครับ

อันดับท)ี่ ชื่อบล็อก เจ้าของบล็อก = จำนวนบันทึก

 1)KMI Thailand    Prof. Vicharn Panich    =    1527
2)ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    JJ    =    849 (ผู้สร้าง Planet)
3)PracticallyKM    Dr. Phichet Banyati    =    621
4)beemanNUKM    beeman    =    484
5)ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน    ชายขอบ    =    404
6)นเรศวรวิจัย-QA-KM    ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร    =    352
7)keep in mind by bon    นายบอน!    =    227
8)ข่าวประกาศ & คู่มือการใช้    ดร. จันทวรรณ น้อยวัน  =    212
9)สาระสุขภาพ    นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์    =    180
10)Hemato หรรษา    พี่เม่ย    =    114
11)Dr.Achara bamras    Dr. อัจฉรา เชาวะวณิช    =    107
12)Learn Together    Thawat    =    104
13)QA_KM ในมหาวิทยาลัยนเรศวร    นาง มาลินี ธนารุณ    =    98
14)Beyond "KM"    ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด    =    91
15)เล้าข้าวศึกษา    ออต    =    89
16)สำนักงาน ก.พ.เครือข่าย มข.    สำนักงานก.พ.เครือข่าย ม.ขอนแก่น    =    86
17)สาระน่ารู้    นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์    =    64
18)รุจโรจน์ แก้วอุไร [จากโน้ตของผม]    รุจโรจน์    =    63
19)NU_OfficeKM    นาง มาลินี ธนารุณ    =    61
20)เกร็ดชีวิตหมออนามัย    ชายขอบ    =    60
21)ลานปัญญา    Handy    =    60
22)ฉันรู้ ฉันคิด ฉันจึงเขียน    ดร. จันทวรรณ น้อยวัน    =    56
23)khajit's blog    นาย ขจิต ฝอยทอง    =    56
24)ส่วนแผนและสารสนเทศ ศูนย์บริการวิชาการ    ธวัช มข.    =    52
25)เรื่องเล่าในวจก.มข.    ผศ. จงรักษ์ หงษ์งาม    =    40
26)ศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพ ร.พ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น    พิชชา ถนอมเสียง    =    40
27)คนเล่าเรื่อง "จิตเวช"    Dr.Ka-Poom    =    40
28)สองคนยลตามช่อง    พี่เม่ย    =    38
29)วารสารศูนย์บริการวิชาการ    นางสาว สิรินธร วงษ์ชาลี    =    36
30)เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ    นาย พิชัย เล่งพานิชย์    =    34
31)เลขานุการผู้ประสานงานเครือข่าย UKM ปี 49    เมตตา ชุมอินทร์    =    31
32)เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูล    นาย เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์    =    30
33)ทันตะมน.    Tom_NU    =    27
34)หน่วยตรวจสอบภายใน ม.มหาสารคาม    audit3.    =    25
35)พืชและชีวิต ( Plant and Life )    Panda    =    21
36)เรียนรู้สู่โลกกว้าง    yayaying    =    19
37)บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น    MS Charatsri Chutachindaket    =    16
38)สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์    นิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล    =    16
39)qa-kamphanat    Mr. kamphanat archa    =    15
40)ฝ่ายวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่    นาย มนูญ บรรณวงศิลป์    =    15
41)ประภาพรณ์ ขันชัย    แตงโม    =    11
42)ประกายรังสี    นาย มานัส มงคลสุข    =    11
43)กิจการนักศึกษา    นาย ชุมพร พารา    =    9
44)KM:Prince of Songkla University     พิชิต เรืองแสงวัฒนา    =    9
45)สนับสนุนและให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    นางสาว สมฤทัย ปั้นพานิช    =    9
46)กองกลาง มมส.    สุชานาถ บุญเที่ยง    =    9
47)กลุ่มงานอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ    นาง เอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์    =    8
48)NEW IMAGE KKU     นาง เพียงเพ็ญ ภาคอุทัย    =    8
49)วิมานเทพ (สวัสดิ์-ทะเบียน)    นาย สวัสดิ์ วิชระโภชน์    =    8
50)โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มข.    โครงการ โครงการติดตามและประเมินผล ศูนย์บริการวิชาการ    =    8
51)Panda E-Learning    Panda    =    8
52)ทักษะการคิด    ราชมงคล ประเทศไทย    =    8
53)เทคนิคการทำงานชุมชน    สุภัทร ชูประดิษฐ์    =    7
54)งงงง    นางสาว รัศมี กิตชัย    =    6
55)คนดอย(ปูนแก่งคอย)    นาย ทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์    =    6
56)"หมอตุ๊" บอกเล่าเรื่องประกันชีวิต    นาย สมเกียรติ (โทร 01-964-0237)    =    6
57)งานรักษาความปลอดภัย มข.    นาย มรกต สุบิน    =    5
58)สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Anonymous    =    5
59)รังสีเทคนิค มน.    นาย ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก    =    5
60)Lion JJ    Lion JJ    =    5
61)หน่วยจัดอบรมและสัมมนา    นาย เปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์    =    4
62)รังสีมีเทคนิค    นภาพงษ์ พงษ์นภางค์    =    4
63)ขจิต ฝอยทอง    นาย ขจิต ฝอยทอง    =    3
64)ศูนย์สุขภาพชุมชนสร้างสุขภาพ    นาง นงนุช เอี้ยงลักขะ    =    3
65)เพื่อนช่วยเพื่อน    กิตติมา จันทรสม    =    3
66)คลีนิกกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    Mr.AuN chalermwut srionlah    =    2
67)คนตรวจสอบภายใน มข    นางสาว นงรัตน์ ศิริคำเพ็ง    =    2
68)ฟันดีมีสุข    รองศาสตราจารย์ อินทรพล หอวิจิตร    =    2
69)service mind    นางสาว เดือนเพ็ญ ชิวพิมาย    =    1
70)กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    นาง อรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส    =    1
71) สนับสนุนการศึกษาแพทย์    นาง อุมาพร แก้วซิม    =    1
72)KM 4 us all    Anonymous Anonymous    =    1
73)ส่วนบริหารและธุรการ    ส่วนบริหารและธุรการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    =    1
74)หน่วยสารบรรณทันตะ    Ms กิติพร ไชโยกุล    =    1
75)งานบริการการศึกษา    นาง วิลาวรรณ ปีตธวัชชัย    =    0

คำสำคัญ (Tags): #ranking
หมายเลขบันทึก: 36211เขียนเมื่อ 30 มิถุนายน 2006 12:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:14 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (5)
  • สมเป็นเจ้าพ่อสถิติคู่กับอาจารย์ Beemanจริงๆ
แหม พี่ขจิต ติดอันดับ 23 จะโดนเบียด หรือถูกใครแซงรึเปล่า คราวหน้าจะ ranking อีกรอบนะครับ
คุณบอน ขอบคุณค่ะ การมีคนคอยทำอย่างคุณบอนนี้ให้ ช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริง ๆ ค่ะ น่าจะให้เป็นฝ่าย marketing เร่งยอดจริงเชียว
น่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับ การอนุรักษ์เพลงกล่อมลูกประจำภาคต่าง ๆ แล้วนำมาประกวดกัน น่าจะสนุกดี...... ชิงถ้วยอะไรสักอย่างนะเพื่อน....ลองเสนอดูนะ

  เรียนท่าน บอนFree

Caveman

สุดยอดครับ ต้องรบกวนท่านเป็น

"ทีมงานทางเทคนิค ยอดนักสถิติ ของชาวอีสานด้วยครับ"

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี