มาตายี
ดร. ศศินันท์ กระแต ศรียา

เกาหลีเหนือ(13)การจัดการศึกษาในเกาหลีเหนือ


การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยไม่ใช่เพื่อไขว่คว้าใบปริญญาบัตรสักใบเพื่อเป็นใบเบิกทางศสู่อนาคต แต่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในเกาหลีเหนือคือการที่ทุกคนมีภารกิจ(Mission)สำคัญที่จะต้องช่วยชาติให้บรรลุ เพราะภารกิจเพื่อชาติรออยู่ เป้าหมายของมหาวิทยาลัยทุกแห่งบอกชัดเจนว่า มีขึ้นเพื่อผลิตนักศึกษา ปัญญาชนเพื่อให้ออกไปเป็น “ผู้ปฎิบัติงานของชาติ” (National cadre)

การจัดการศึกษาในเกาหลีเหนือ

        ในช่วงเวลาบ่าย 3 โมง ของวันนี้ (12 ต.ค.53)    หลังจากที่                 ได้ฟังบรรยายจากโปรเฟรสเซอร์มูนเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะแขกของรัฐบาลมีโอกาสได้ไปแวะเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของประเทศเกาหลีเหนือ  การศึกษาถือเป็นหน้าที่ๆสำคัญมากของรัฐ  รัฐต้องจัดการศึกษาภาคบังคับ 11 ปี คือเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 แต่เริ่มภาคบังคับในชั้นอนุบาล 3  (เรียน 1 ปี)ระดับประถม(เรียน 4 ปี)ระดับมัธยม(เรียน 6 ปี) แต่เรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลถึงระดับปริญญาเอก แนวคิดในการจัดการศึกษาในเกาหลีเหนือตั้งอยู่บนหลักการของแนวคิดปรัชญาจูเช่ที่ว่า “ประชาชนคือเจ้านาย หรือเจ้าของทรัพย์สินทุกอย่างของประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงคิดเงินจากเจ้านายหรือคิดเงินจากเจ้าของทรัพย์สินไม่ได้ 

 อดีตประธานาธิบดีคิม อิล ซุง ถือว่า การสร้างชาติคือการสร้างคน

           ประเทศชาติจะเข้มแข็ง และพัฒนาไปไม่ได้ หากประชาชนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงการศึกษา  “การศึกษามิใช่เป็นเพียงสิทธิ แต่เป้นภาระหน้าที่”รัฐจึงกำหนดให้ทุกคนต้องเข้ารับการศึกษา เพื่อให้มีศักยภาพที่จะช่วยตนเอง

           การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยไม่ใช่เพื่อไขว่คว้าใบปริญญาบัตรสักใบเพื่อเป็นใบเบิกทางศสู่อนาคต  แต่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในเกาหลีเหนือคือการที่ทุกคนมีภารกิจ(Mission)สำคัญที่จะต้องช่วยชาติให้บรรลุ เพราะภารกิจเพื่อชาติรออยู่  เป้าหมายของมหาวิทยาลัยทุกแห่งบอกชัดเจนว่า มีขึ้นเพื่อผลิตนักศึกษา ปัญญาชนเพื่อให้ออกไปเป็น “ผู้ปฎิบัติงานของชาติ” (National cadre)

           ปรัชญามหาวิทยาลัยทุกแห่งชัดเจนว่า จะสร้างชาติให้ได้ผลต้องยึดปรัชญาการศึกษาแบบจูเช่ (Juche-oriented education)   การสร้างปัญญาชนตามปรัชญาจูเช่นั้นจะต้องให้นักศึกษา รู้จักเรื่องประเทศของตนให้ดีที่สุด ต้องเป็นอิสระจากการครอบงำ อิสระจากการเป็นทาสทางปัญญาของแนวคิดเก่าๆ ที่ชอบพึ่งพิงความคิดจากภายนอก เน้นการพึ่งตนเองเป็นสำคัญ เมื่อเป็นนักศึกษาแล้วเรื่องเรียนต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง (Study – First policy) และต้องเชี่ยวชาญที่สุดในสาขาที่เรียน

             เป้าหมายของชาติคือ การไปช่วยบูรณะปฎิสังขรณ์ชาติ  เพราะหลังจากการปลดแอกจากญี่ปุ่น  ประเทศชาติขาดปัญญา ล้าหลังด้านวิทยาศาสตร์ มีนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรไม่ถึง 10 คนเพราะญี่ปุ่นไม่ต้องการให้เกาหลีฉลาดรู้ทัน  ประเทศชาติต้องการปัญญาชนอย่างรีบด่วนเพื่อไปสร้างชาติ ประเทศเกาหลีเหนือจึงทุ่มเทให้กับการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับประชากรทั้งประเทศ

                    นักศึกษาที่จะมาศึกษาเล่าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีเหนือนั้น  ต้องผ่านการกลั่นกรอง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 3 ประการ

          1.ผลการเรียน  ต้องเป็นผลการเรียนที่เยี่ยมมาก โดยเฉพาะผลการเรียนปีสุดท้ายในระดับมัธยมทั่วประเทศ

          2.นักเรียนผู้นั้นต้องเชื่อมั่นในอุดมการณ์ การเมืองการปกครองของประเทศ

         3.ประวัติของครอบครัว ต้องเคยอุทิศตนให้กับพรรคแรงงาน ยิ่งปู่ย่า ตา ยาย ในอดีตเคยเป็นชนชั้นกรรมาชีพ ร่วมต่อสู้สร้างชาติมาด้วยกันยิ่งมีภาษีดี

       โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด มาตามลำดับ โดยมีประวัติเป็นคนดีของชุมชน ของสังคมและของประเทศชาติไม่ใช่เรียนดีเพียงอย่างเดียว

       เมื่อผ่านกระบวนการคัดเลือกแล้วรัฐดูแลทุกอย่าง ที่พัก อาหาร เสื้อผ้า หนังสือ เงินก้นถุงติดกระเป๋า

          เมื่อบัณฑิตจบออกไปทุกคนต่างมีภารกิจเพื่อชาติ รัฐมีตำแหน่งงานรออยู่ มีอนาคตชัดเจนว่าจะไปมีอาชีพอะไร   มีที่พัก ขนาดของแฟลตที่พักขึ้นกับขนาดของครอบครัว

          รัฐอยากให้ประชากรเพิ่มขึ้น สนับสนุนการเพิ่มจำนวนประชากร  เนื่องจากประชากรได้ตายไปจำนวนมากมายในช่วงสงคราม  หญิงมีครรภ์ลาคลอดได้ 6 เดือน(ก่อนคลอด 3 เดือนและเลี้ยงลูกให้นมลูกหลังคลอด 3 เดือน)

หน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยคิมอิลซุง....

               

       เกาหลีเหนือมีมหาวิทยาลัยร้อยกว่าแห่ง ส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง(Specialized university) แต่มหาวิทยาลัยที่ดิฉันไปเยือนนั้นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดสอนหลายสาขา(Comprehensive university)ชื่อ  มหาวิทยาลัยคิมอิลซุง

อาคาร สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยคิมอิลซุง.....

          

          มหาวิทยาลัยคิมอิลซุง  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ต.ค.1946 ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เปิดสอนระดับปริญญาตรี โท เอก

                       

            เราได้มีโอกาสไปดูห้องสมุดอิเลคทรอนิคส์ ทันสมัยมากมีฐานข้อมูลจากต่างประเทศหลายฐาน มีหนังสือ มีอีบุ๊ค มีคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

             

  นอกจากนี้ยังมีโอกาสไปชมสระว่ายน้ำในมหาวิทยาลัยคิมอิลซุง

        

 ความโออ่าทันสมัยไม่แพ้ระบบทุนนิยมแม้แต่น้อย

                    

           หลังเลิกเรียน เด็กๆและเยาวชนในเกาหลีมักไปฝึกฝนในด้านที่ตนเองถนัด ซึ่งจะมีสถาบันสอนทักษะทุกด้านที่รัฐบาลจัดให้ฟรี เช่นกีฬา ยิมนาสติก บัลเลย์ เปียโน ไวโอลิน ขับร้องโอเปร่า ฟ้อนรำ เล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้าน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น การลงทุนกับเด็กและเยาวชนของประเทศเกาหลีเหนือส่งผลให้ประเทศของเขาเป็นเมืองปลอดยาเสพติดอย่างสิ้นเชิง ปลอดอาชญากรรม ปลอดโสเภณี และปลอดมลภาวะอีกด้วย

ถนนหน้ามหาวิทยาลัย ไม่มีร้านรวง ห้างสรรพสินค้า อาคารสูงในภาพคือที่พักอาศัย

           เมื่อหันมามองบ้านเรา  เด็กไทยมีศูนย์การค้า มีตู้เกมส์  มีเกมส์ออนไลน์ มีแก๊งค์มอเตอร์ไซค์มี แก๊งค์เสพย์ยาเสพย์ติด เที่ยวผับ เที่ยวบาร์ และเด็กจำนวนไม่น้อยที่จบอนาคตตนเองที่สถานพินิจ สถานอาบอบนวด ร้านคาราโอเกะ นักศึกษาต้องออกมาขายตัวเพื่อหาค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่แพง เพราะบ้านเรารับเอาความคิดเสรีนิยมสุดโต่งมาใช้ นำกลไกตลาดมาจัดการด้านการศึกษา มีหลักสูตรพิเศษ มีนอกระบบฯลฯ มีค่าใช้จ่ายสูง นักการศึกษามัวแต่นั่งอยู่บนหอคอยงาช้าง ไม่ได้คิดถึงสังคมและประเทศชาติโดยรวม

       ยุทธศาสตร์สร้างชาติด้วยการติดอาวุธทางปัญญาตามปรัชญาจูเช่ ของประเทศเกาหลีเหนือ เป็นนวัตกรรม ที่ได้มาจากบทเรียนของเกาหลีเหนือเอง และกำลังนำพาประชาชนและประเทศของเขาก้าวหน้า ด้วยมันสมอง จิตวิญญาณ ที่เปี่ยมไปด้วยความ “รักชาติ”

          ในฐานะที่เป็นคนในแวดวงการศึกษาจากประเทศไทย  จึงอดรู้สึกยินดีไม่ได้ที่ได้มาพบเจอประเทศสังคมนิยมประเทศหนึ่ง ที่พยายามให้การศึกษากับประชาชน(Social education)อย่างจริงจังตามอุดมการณ์ปรัชญาจูเช่ ปลุกสำนึกให้คนรักชาติ รักศักดิ์ศรี เน้นพึ่งตนเอง พึ่งคนในชาติเป็นหลัก

      และดิฉันได้อำลามหาวิทยาลัยคิมอิลซุง  มาด้วยความประทับใจ.

                                             ด้วยจิตคารวะ

                                                 มาตายี.

บันทึกไว้เมื่อ 12 ต.ค.53.ณ.กรุงเปียงยาง.เวลา 23.49 น.

หมายเลขบันทึก: 413349เขียนเมื่อ 12 ธันวาคม 2010 14:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มิถุนายน 2012 19:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (78)

สวัสดีค่ะ

ตามมาเที่ยวเกาหลีเหนือ ทำให้ทราบว่าเกาหลีเหนือเขาให้ความสำคัญของการศึกษามาก

ในฐานะที่เป็นคนในแวดวงการศึกษาจากประเทศไทย  จึงอดรู้สึกยินดีไม่ได้ที่ได้มาพบเจอประเทศสังคมนิยมประเทศหนึ่ง ที่พยายามให้การศึกษากับประชาชน(Social education)อย่างจริงจังตามอุดมการณ์ปรัชญาจูเช่ ปลุกสำนึกให้คนรักชาติ รักศักดิ์ศรี เน้นพึ่งตนเอง พึ่งคนในชาติเป็นหลัก"

ขอบคุณค่ะที่นำมาแบ่งปัน

สวัสดีค่ะคุณครู ป. 2Ico32ครูปอสอง

ขอบคุณมากๆนะคะที่มาติดตามเรื่องราวของการจัดการศึกษาของเกาหลีเหนือค่ะ...

 • มาแล้วครับ
 • ปรัชญาการศึกษาระหว่างสังคมนิยมกับทุนนิยมมันต่างกันตรงนี้แหละครับ
 • ของเราทุนนิยม
 • ยิ่งศึกษายิ่งเห็นแก่ตัว

สวัสดีคะน้องครูกระแต ขอบคุณที่ไปเยี่ยมพี่สุนะคะ มีอะไรดีมาบอกใช่ไหมคะ ฝากความคิดถึงท่านป๋าด้วยนะคะ พี่สุเคยฟรีเชนท์ ตอนเป็นนักศึกษา  แล้วป๋าชมว่าพี่สุ พูดเข้าท่า และรู้จักจุดมุ่งหมายของการเป็นผู้นำ ถ้าพี่สุเอารูปตอนเข้าค่ายนวภพให้ท่านดู รูปตอนพี่สุฟรีเชนท์ แล้วป๋าเป็นคนตัดสินในคำพูดของนักศึกษา ว่าใครเข้าท่าที่สุด แต่ป๋าคงจำไม่ได้  คิดถึงป๋าเหมือนกันนะคะ ป๋าเก่งมาก ต้นไม้หล่นไม่ไกลต้น ก็คือน้องครูกระแตนี่เองคะ สงสัยเก่งทั้งตระกูล พร้อมทาญาตินะคะ ชมกันเองแล้ว

-พี่สุมาเที่ยวเกาหลีด้วยคน และรู้สึกทึ่งเกาหลีหลายอย่างเมื่ออ่านแล้ว

-การศึกษาภาคบังคับเรียนฟรี ของไทยเรียนฟรี แต่เสียค่าแอร์ ค่าสระว่ายน้ำ ค่าเล่นคอม ค่าสอนพิเศษ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ก็มีแต่ลูกคนรวยเท่านั้น ถึงได้มีสิทธิ์เลือกเรียน คนจนไม่ได้เรียน แถมอยากเรียนก็ต้องเจอของแถมที่ต้องแลกด้วยเงิน

-ประชาชนคือเจ้านาย หรือเจ้าของทรัพย์สิน ดังนั้นการศึกษาจึงคิดจากเจ้านายไม่ได้ พี่สุอยากรู้ว่า การศึกษา ถ้าจะให้ดี ต้องมีการลงทุน ถ้าเจ้านายหรือเจ้าของทรัพย์สินมีแต่ฟรีๆๆๆ รัฐบาลจะได้เงินจากไหนมาบำรุงการศึกษาหรือบำรุงประเทศ เพราะเจ้านายเยอะเหลือเกินคะ มันต้องลงทุนสูงนะคะ

-ประธานาธิบดี คิมอิลจุง เห็นความสำคัญของคนในชาติตน จนว่า การสร้างชาติคือารสร้างคน ช่างมองกาลไกลจริงๆๆนะคะ เพราะคนจะสามารถสร้างชาติ หรือทำกิจการอะไร ได้มากมาย แต่คนเหล่านั้นต้องมีการศึกษาและการพัฒนา มีความคิดขึ้น เพื่อการช่วยเหลือตนเอง โดยไม่ต้องเป็นภาระแก่ประเทศ เยี่ยมมากลย ประเทศไทยมีไหมน้า ..เพราะพี่สุว่าทำอะไร ก็เพื่อการค้าเพื่อพวกพ้อง มากกว่า  และไม่ใช่เรียนเพื่อรับปริญญา เพื่อเป็นการเบิกทางสู่อนาคตของใครของมัน ที่เกาหลีให้การศึกษาและมีงานรองรับ พี่สุว่าเขาทำได้จริงหรือคะ แต่เหตุผลเขาก็น่าฟังว่า ออกไปทำภารกิจเพื่อชาติ ไม่มีอดตาย คือเรียนสิ่งที่ชาติต้องการ แล้วเขาคงส่งไปที่เขาต้องใช้ความสามารถ ความจำเป็น

-พี่สุว่าเขาคงบริหารจัดการดีนะคะ แบบว่าใครชอบเรียนไปเรียน ใครชอบทำนาไปทำ ทำสวนไปทำ เพราะถ้าคนไปเรียนหมด ใครจะทำนาปลูกข้าวให้กิน ใช่ไหมคะ  ต้องตั้งใจเรียนตามวิชาที่ตนถนัด และเชี่ยวชาญด้วย สุดยอด

-ที่เขาต้องรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวแบบเสมอภาค เพราะความที่เขาเคยเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นมาก่อน ทำให้เขาต้องอดทน และพึ่งพาตนเอง และท่านประธานาธิบดีคิม เป็นผู้นำที่เข้มแข็งนะคะ ท่านทำให้ประเทศอยู่ได้ ในแบบฉบับของท่าน จนยอมแยกออกเป็น สองฝ่าย เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ ต่างกันตรงไหนน้า..

-และการคัดเลือกคนไปศึกษา โดยกผ่านความเห็นของผู้นำชุมชน ว่าเขาควรจะไปเรียนอะไร ตามความถนัดเพื่อนำมาบำรุงชุมชนตน  จบแล้วมีงานให้ทำ มีที่อยู่ให้ตาม ขนาดของครอบครัว  ดีนะคะ จบมาแล้ว ไม่ตกงานมากมายเหมือนในประเทศไทย บางคนเก่งมีความสามารถแต่ไม่มีโอกาส

-แม้ว่าทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับรัฐบาล แต่เขาก็สร้างสิ่งดีดี ให้ประชาชนมากมายเลยนะคะ และทันสมัยด้วย แม้จะต่างระบบ แต่ระบบเขาก็ดีจริงๆๆนะคะ ที่ชมเพราะ เห็นหนูไปเที่ยวชมมหาวิทยาลัยของเขา ก็มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย แม้จะเป็นประเทศที่ปิด

-ปรัชญาจูเซ่ ดีขนาดนั้นเชียวหรือคะ ทำไมประเทศอื่นถึงไม่ชอบน้า..ไปหละคะ

สวัสดีค่ะ

ชอบคุณสมบัตินักศึกษาข้อที่ 3.ประวัติของครอบครัว ต้องเคยอุทิศตนให้กับพรรคแรงงาน ยิ่งปู่ย่า ตา ยาย ในอดีตเคยเป็นชนชั้นกรรมาชีพ ร่วมต่อสู้สร้างชาติมาด้วยกันยิ่งมีภาษีดี

ขอบคุณ...เรื่องราวดีมีประโยชน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

น้องครูกระแต พี่สุกดทีเดียว ทำไมมันมามากมายเลย ตอนกดเข้ามาหาน้อง ก็โหลดนานมาก จนใจออกแล้วนะคะ แต่ก็อดทน เพราะคิดถึงน้องมากเช่นกัน หายหน้าหายตาไปนานเชียว ถ้ามันมามาก ก็ลบออกนะคะ จะได้ไม่เปลืองเนื้อที่คะ วันนี้ อินเทอร์เน็ทก็แปลกๆๆ เหมือนไม่เสถียร นี่เมื่อไหร่มันจะเสถียรเสียที

สวัสดีค่ะ

 • มาเรียนรู้เรื่องของการจัดการศึกษาในเกาหลีเหนือค่ะ
 • ครูอิงไม่เคยไปเกาหลี แต่ชอบดูภาพยนตร์เกาหลี
 • ของเขาไม่น้ำเน่า แบบ ตบจูบ หรือแบบ แย่งผัวแย่งเมียกัน
 • พระเอก นางเอก ของเขา แม้จะเป็นลูกคนรวย แต่ก็ต้องใช้รถเมล์ ต้องขึ้นรถไฟฟ้า
 • ต่างกับบ้านเรา ถ้าพระเอกนางเอกเป็นลูกคนรวย เป็นต้องขับป้ายแดงตลอดทั้งเรื่อง
 • เป็นการสอนค่านิยมที่ผิด ๆ
 • เค้าโครงเรื่องของภาพยนตร์เกาหลี มีสาระ มีแง่คิด ชวนติดตาม
 • บอกตรง ๆ ว่าตอนนี้ไม่เคยดูละครโทรทัศน์  เพราะรับไม่ค่อยได้
 • ขอบพระคุณนะคะที่ไปเยี่ยมเยียน
 • มีความสุขเสมอ ๆ นะคะ

สวัสดีค่ะ คุณกระแต

        เป็นความรู้ที่ใหม่และไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าเกาหลีเหนือจะมีความเจริญมาก บ้านเมืองสะอาด ปลอดยาเสพติด ปลอดอาชญากรรม การเรียนเด็กทุกคนได้เรียนฟรีตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงปริญญาเอก เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของชาติ         ย้อนมามองเมืองไทย...ใจคอหดหู่พิกล....เฮ้อ...

                       

โอ้โฮ....การศึกษาของเขาฟรีจนถึงปริญญาเอกเลยเหรอ  แต่คิดว่าคงเป็นรูปปิรามิดเหมือนบ้านเรามากกว่านะคะ  คือยิ่งเรียนสูงจำนวนคนยิ่งน้อยลง

แต่การปลูกจิตสำนึกของเขาต่างจากของเรามากเพราะเขาสอนให้คนมีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองสูง....ของเราไม่อยากพูดถึงค่ะ

ได้สนทนากับ ดร ศศินันท์ จึงทำให้ตนเองมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ยิ่งได้อ่านบันทึกนี้ ยิ่งทำให้เห็นแนวทางการพัฒนาคนที่ดีเยี่ยม

เขาสังคมนิยมเปลี่ยนแปลงง่ายกว่าเสรีนิยมอย่างเรา

ที่สำคัญบางอย่างมีผลประโยชน์บังตาจึงมองไม่เห็น

ขอบคุณค่ะ..ได้เห็นจุดแข็งของนโยบายการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อสร้างรากฐานอันมั่นคงที่ขยายผลทั่วประเทศอย่างทั่วถึงนะคะ..

ได้เห็นคุณมาตายีเต็มๆตาคราวนี้เอง อิอิ

เอ่ยไม่ออก บอกไม่ถูก เมื่อเปรียบเทียบกับบ้านเมืองของเรา ระบบ ระเบียบ กฏ ดูเป็นปรกติของเขาเลยนะคะ ดีจริงๆชื่นชมอย่างมาก อนาคตประเทศเขาคงมีแต่คนหัวกะทิ ทั้งประเทศ เด็กๆก็คืออนาคตของชาติ ดังนั้นอนาคตประเทศเขาเยี่ยมแน่ๆค่ะในทุกเรื่องด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

  ประเทศเกาหลีเหนือมีมะพร้าวบ้างหรือเปล่าค่ะ

 • สวัสดีค่ะ
 • ตั้งใจจะแวะมาทักทายพี่กระแตตั้งแต่เมื่อวานแล้ว แต่ระบบมีปัญหา มาวันนี้ก็ยังไม่ช้าไปใช่มั๊ยค่ะ.... วันนี้ฤกษ์ดีบุษราได้ลงบันทึกใหม่ พี่ไปเจิมให้ถือเป็นบันทึกพิเศษค่ะ รับรองแขกตรึม อิอิ  ดีใจมากมายค่ะที่สาวแวะไปเติมเต็มกำลังใจให้กันค่ะ แม้ช่วงเวลาที่รู้จักกันไม่นานนัก แต่รู้สึกได้ถึงความรู้สึกดี ๆ ที่มีให้กันค่ะ
 • ได้อ่านบันทึกของพี่ทีไรเหมือนกับได้ไปเที่ยวด้วยตัวเองเลยค่ะ  "ประเทศเกาหลีเหนือ" รู้สึกว่าจะห่างไกลกับความเป็นจริง  คงได้เที่ยวผ่านบันทึกพี่มากกว่า.....
 • นอนหลับฝันดีค่ะ

                                               มีความสุขมาก ๆ นะค่ะ

สวัสดีค่ะครูกระแต

เข้ามารับกลิ่นอายของเกาหลี เป็นระยะค่ะ

..22ธันวาคมนี้ เราคงอยู่ใกล้ๆกัน

มมส.ชัยภูมิ6ค่ะ

..หวังว่าเราคงได้เจอกันนะคะ

ปล.เข้าระบบไม่ได้ เลยต้องเข้าทางลัดค่ะ

จากปิ่นธิดา...

*** แวะมาเรียนรู้

*** ขอบคุณค่ะ มาตายี

 • ตามมาอ่านต่อครับ อ่านแล้วรู้เลยว่า เกาหลีทำอย่างไทยเราไม่ได้แน่ ๆ น่าสงสารเกาหลีนะครับ
 • -ปณิธิ ภูศรีเทศ
 • การเรียนในบ้านเราค่าใช้จ่ายสูงมาก ยิ่งเป็นสถานที่เรียนดีๆ พร้อมๆ ลูกหลานคนจนหมดสิทธิ์(จะทัดเทียม) ช่องว่างคนรวยกับคนจนจึงยิ่งห่างมากขึ้นๆ นึกไม่ออกเหมือนกันครับ ว่าที่สุดแล้วจะเป็นอย่างไร แต่การเปลี่ยนแปลงคงมี เมื่อสมดุลเสีย จนอยู่กันไม่ได้..
 • อ่านจากข่าวหนังสือพิมพ์ล่าสุดบอกว่า อัตราการลงทุนของบ้านเราในเรื่องการจัดการศึกษาสูงกว่าสิงคโปร์เสียอีก แต่ผลลัพธ์หรือผลผลิตที่เกิดขึ้นกับเทียบไม่ได้เลยระหว่างเขากับเรา ฟ้องถึงการบริหารจัดการที่อาจไม่มีประสิทธิภาพพอ มีเรื่องคอร์รัปชั่นมาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าหนอ ไม่อยากจะคิดต่อเลยครับ
 • ขอบคุณน้องครูกระแตมากกับความรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาของเกาหลีเหนือครับ

ประเทศเค้าปลอดจากอบายมุขต่างๆ มุ่งเน้นสงเสริมเยาวชนให้เก่งในด้านต่างๆ และปลูกฝังเรื่องการมีระเบียบวินัยเป็นอย่างดี บี๋เชื่อว่าไม่นานเกาหลีเหนืออาจจะมายืนอยู่ในแถวหน้าของโลกก็ได้นะคะ

เพราะมีบุคลากรที่เพรียบพร้อมในทุกๆด้าน ที่สำคัญมีคุรภาพมากๆด้วยค่ะ ^^

สวัสดีค่ะอาจารย์

มารับความรู้ยามเช้านี้ค่ะ

เขามีการจัดการศึกษาที่ดีนะค่ะ มองเขาแล้วมามองเรา ขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆค่ะ

สวัสดีค่ะบังIco32เบดูอิน

    การศึกษาของเราเอากลไกตลาดมาจับ คนยิ่งเรียนยิ่งเห็นแก่ตัว และถอนทุนคืน ยิ่งเรียนยิ่งเอารัดเอาเปรียบ นี่คือสิ่งที่ทุนนิยมมี ...ขอบคุณบังนะคะที่มาแวะบันทึก

สวัสดีค่ะพี่สุ

      ขอบคุณพี่สุมากๆนะคะที่มาแวะเยี่ยมบันทึกและให้กำลังใจอยู่เสมอ  ขอบคุณที่ชมนะคะ..ไม่ถึงขนาดเก่งค่ะ..แต่ทำอะไรก็จะสู้เต็มที่..ค่ะ

 • การศึกษาที่เกาหลีเหนือในภาคบังคับน้นไมมีอะไรต้องเสียเงินเลยค่ะ  ทุกอย่างรัฐดูแลทั้งหมด แม้กระทั่งการไปเรียนเสริมที่สถาบันในตอนเลิกเรียน ที่เรียกว่า "วังเด็ก" ก็ไม่ได้เสียอะไรค่ะ ใครถนัดอะไรก็ไปเรียนอันนั้น เขาส่งเสริมการเรียนในทุกด้าน
 • ประชาชนคือเจ้านาย หรือเจ้าของทรัพย์สิน ดังนั้นการศึกษาจึงคิดจากเจ้านายไม่ได้ พี่สุอยากรู้ว่า การศึกษา ถ้าจะให้ดี ต้องมีการลงทุน ถ้าเจ้านายหรือเจ้าของทรัพย์สินมีแต่ฟรีๆๆๆ รัฐบาลจะได้เงินจากไหนมาบำรุงการศึกษาหรือบำรุงประเทศ เพราะเจ้านายเยอะเหลือเกินคะ มันต้องลงทุนสูงนะคะ.......รัฐบาลได้เงินมาจากการทำการค้ากับต่างประเทศค่ะ เช่นโรงงานไหมที่กระเเตไปศึกษาดูงานมา ทำรายได้เข้าประเทศปีละไม่ใช่น้อยๆเลยค่ะ ฟาร์มแอปเปิ้ลที่ใหญ่โตมากๆและส่งออกหลายๆประเทศ นอกจากนี้ยังมีเหมืองแร่ ดีบุก ซึ่งมีมากในเกาหลีเหนือค่ะ.. ยังมีคอมมูนทำนา ที่ปลูกกันทั่วประเทศอีกค่ะ..เขามีกำไรจากการค้าและนำมาลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์..สุดยอดมาก
 • ที่เขาลงทุนกับ คน ก็เพราะประสบการณ์ สมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองนั้นไม่ยอมให้ชาวเกาหลีเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เทคนโลยี วิศวะ กลัวคนเกาหลีรู้เรื่อง พอขับไล่ญี่ปุ่นออกไปได้ ทั้งประเทศมีคนขับรถไฟได้เพียง 3 คน เขาจึงเร่งสร้างคนเพื่อไปรับใช้ภาระกิจของชาติ
 • การคัดเลือกคนเข้าเรียนไม่เหมือนบ้านเราค่ะ ประวัติครอบครัวเคยร่วมสร้างชาติบวกกับ ผลการเรียน และความเชื่อมั่นในระบอบ ก็เดินเข้ารั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างสง่างาม และตั้งหน้าตั้งตาเรียนอย่างเดียว มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอน..ไม่ได้มาหาความหมาย...เหมือนนักศึกษาไทยบางยุคเพราะเขามีจุดหมายอยู่แล้ว
 • การบริหารจัดการดีมากๆค่ะ คนยึดระเบียบวินัยเป็นหลัก
 • ปรัชญาจูเช่..นวัตกรรม..ของชาวเกาหลีเหนือที่สุดยอดมาก

สวัสดีค่ะคุณครูIco32mena

 คุณสมบัติทั้ง 3 ข้อนั้นยอดมากๆค่ะ..ไม่ได้เอาทุนทางเงินทองมาว่ากันเหมือนโลกทุนนิยม ชอบมากๆค่ะ

สวัสดีค่ะพี่สุIco32สุ-มหาวิทยาลัยชีวิต ที่ไม่มีวันปิดทำการ

วันนั้นระบบขัดข้องค่ะพี่สุ กระเเตเข้าไปที่หน้าแรกไม่ได้เลยค่ะ..ไปเมนท์ให้ครูป้อมราชิต กดทีเดียวก็มาเป็นชุดเหมือนกันค่ะ...ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ

สวัสดีครับครูกระแตมาตายี

(และการคัดเลือกคนไปศึกษา โดยกผ่านความเห็นของผู้นำชุมชน ว่าเขาควรจะไปเรียนอะไร ตามความถนัดเพื่อนำมาบำรุงชุมชนตน )แนวทางนี้ที่ปักษ์ใต้ กองทุนสวัสดิการชุมชนที่สงขลาเขามีนโยบาย ส่งลูกหลานไปเรียนโดยใช้ทุนของสวัสดิการเอง

มหาวิทยาลัยไทย กับ ม.เกาหลี มีข้อแตกต่างกัน เนื่องจากนิสัย ความขยัน ประวัติศาศตร์ ความเชื่อเราต่างกัน

เราชอบญี่ปุน เกาหลีคงไม่อยากพูดถึงประเทศนี้

สวัสดีค่ะ

คล้าย ๆ เวียตนามในด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถ  ครั้งหนึ่งได้ไปร่วมสังเคราะห์งานวิจัยของเกาหลีใต้  พฤติกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ ความรักชาติบ้านเมือง  มองเป็นเป็นรูปธรรมชัดเจนค่ะ  เพราะเขายึดหลักการเดิมที่มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีความพยายามในการแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้น

อ่านแล้วอิจฉาค่ะ  อิจฉาคนได้ไปเยือน  อิจฉาการจัดการศึกษา อิจฉาในความเป็นเอกภาพค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ครูอิงIco32อิงจันทร์ ณ กระท่อมอิงจันทร์

   ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจนะคะ...ซีรี่ย์เกาหลีกระเเตก็ชอบดูค่ะเเต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเท่าไหร่...ซึ่งส่วนมากเป็นซีรี่ย์มาจากเกาหลีใต้ค่ะ...

สวัสดีค่ะคุณครูIco32KRUDALA

 บ้านเมืองเขาปลอดจากยาเสพติดอย่างสิ้นเชิง ปลอดอาชญากรรม ปลอดโสเภณี และปลอดมลภาวะอีกด้วย 

    เรียนฟรีอนุบาลยัน ป.เอก มีเงินก้นถุงให้อีกด้วย...

...ทึ่งที่เขาทำได้..ขอบคุณที่มาแวะเยี่ยมบันทึกนะคะ...

สวัสดีค่ะน้องกระแตมาเยี่ยมและเห็นความอลังการของเกาหลีเหนือ ไม่แปลกใจที่เด็กเขาเก่งทักษะความสามารถเยี่ยมเพราะมีศูนย์การฝึกทักษะต่างๆที่บริการฟรี ๆๆๆๆๆๆ เน้นมากๆๆ นะคะ มีความรักชาติจริงๆด้วย คิดถึงเสมอนะคะ

สุดยอดเลยครับมาดามคิมมาตายี

เร็วเข้าๆมากินกันก่อนที่มันจะเย็นแล้วเสียรสชาติอ่ะ....

       

ข้อนี้น่าสนใจค่ะ

นักเรียนผู้นั้นต้องเชื่อมั่นในอุดมการณ์ การเมืองการปกครองของประเทศ

ทึ่งเกาหลี ตรงความรักชาติ ไม่ยึดติดภาพลักษณ์มายา สังเกตจากการใช้สินค้า และละคร ที่ดาราให้ความสำคัญกับการศึกษาก่อน ไปเป็นทหาร เมื่อถึงเวลา อันดับสอง และวิถีชีวิตที่ ติดดิน

ขอบคุณค่ะพี่มาตาหยี

สวัสดีค่ะพี่ครูกีร์Ico32krugui Chutima

   การศึกษาที่นั่นเขาฟรีถึง ป.เอกค่ะ เขาทุ่มเทสร้างทรัพยากรมนุษย์มาก ..

              ขอบคุณที่ติดตามนะคะ....

สวัสดีค่ะ ผอ.Ico32พรชัย

 นี่คือสิ่งที่ทุนนิยมทำไม่ได้เหมือนสังคมนิยม.....ขอบคุณท่านที่มาให้กำลังใจบันทึกนะคะ...

สวัสดีค่ะพี่ใหญ่  Ico32นาง นงนาท สนธิสุวรรณ

จุดแข็งด้านการศึกษาที่สร้างคนด้วยปรัชญาจูเช่..คนของเขาจึงมีวินัยและคุณภาพมากค่ะ..ขอบคุณพี่ใหญ่ที่มาแวะบันทึกนะคะ

สวัสดีค่ะอาจารย์Ico32โสภณ เปียสนิท
 

ได้เห็นคุณมาตายีเต็มๆตาคราวนี้เอง อิอิ

 

ขอบคุณค่ะ...

สวัสดีค่ะพี่ดาIco32กานดา น้ำมันมะพร้าว

เกาหลีเหนือนั้นวางระบบระเบียบไว้อย่างยอดเยี่ยม...เมื่อไปถึงได้เห็นหลายๆอย่างที่น่าประทับใจ  รวมทั้งเรื่องสมุนไพรด้วยค่ะแต่ที่สังเกตุเขามีมะพร้าวแต่ส่วนมากนำมาเป็นอาหารไม่ไหนน้ำมันมะพร้าวเลยค่ะ  เห็นแต่โสมที่เขาเอามาทำสมุนไพรต่างๆค่ะพี่ดา...ขอบคุณพี่ดาที่มาเป็นกำลังใจนะคะ..คิดถึงเสมอค่ะ...

สวัสดีค่ะน้องนกIco32บุษรา

ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้พี่ตลอดนะคะ...

สวัสดีค่ะคุณIco32ปิ่นธิดา

 ดีใจและยินดีด้วยนะคะมหาบัณฑิตใหม่ของ มมส. กระเเตรับคณะศึกษาศาสตร์รอบเช้า 22 ธ.ค.ค่ะ..หวังว่าคงได้เจอกันนะคะ..และได้ไปแอดบอกอาจารย์แผ่นดินไว้แล้วด้วยค่ะ..คงมีโอกาสถ่ายภาพหมู่กันนะคะ...

สวัสดีค่ะคุณ  Ico32กิติยา เตชะวรรณวุฒิ

ขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาเรียนรู้ค่ะ....

ขอขอบคุณมิตรภาพและบันทึกดีๆที่ได้รับมาตลอดปีนี้ และขอส่งความสุขสำหรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงค่ะ..

(บัตรอวยพร ดอกม่วงเทพรัตน์ ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ) คลิ๊กที่:

http://gotoknow.org/blog/nongnarts3/348844

    ยุทธศาสตร์สร้างชาติด้วยการติดอาวุธทางปัญญาตามปรัชญาจูเช่ ของประเทศเกาหลีเหนือ เป็นนวัตกรรม ที่ได้มาจากบทเรียนของเกาหลีเหนือเอง และกำลังนำพาประชาชนและประเทศของเขาก้าวหน้า ด้วยมันสมอง จิตวิญญาณ ที่เปี่ยมไปด้วยความ “รักชาติ”

ชอบการจัดการศึกษาของเกาหลีเหนือเหมือนที่คุณครูว่าจังเลยค่ะ...ไม่ต้องรณรงค์โรงเรียนสีขาว  ความเป็นสังคมนิยมมันดีอย่างนี้เองค่ะ  ทำให้คนมีระเบียบวินัย  รักชาติ

ขอบคุณค่ะ

 • ขอบคุณครับที่แวะไปเยี่ยมเยือน
 • -ปณิธิ ภูศรีเทศ

เยี่ยมจริงๆค่ะ   น้องโชคดีมากๆ 

มีโอกาสดีได้ศึกษาดูงานในสถานที่สำคัญของชาติเกาหลี

มาเป้นกำลังใจในการทำงานด้วยค่ะ 

ถือโอกาสส่งส.ค.ส.มาทางบันทึกนี้นะคะ

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออารธนาบารมีพระบรมธาตุ องค์จตุคามรามเทพ พรพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ จงโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบคร ัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญและสัมฤทธิ์ผล ในสิ่งอันพึงปราถนาทุกประการ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ปีใหม่สดใส แข็งแรงนะคะ

 

 

สวัสดีค่ะ...

สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่มาตายี

 • สวัสดีค่ะ
 • สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ขอให้ พี่กระแต มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สุข สดชื่น สมหวัง ดั่งใจปอง ตลอดปี และตลอดไปนะคะ" 
 • ขอบคุณค่ะ

                                      

สวัสดีค่ะพี่กระแต

หนูกลับมาพักผ่อนชัยภูมิหนึ่งวัน นะคะ

คิดถึงค่ะ...22 นี้เราคงได้เจอกันแน่นอน

มาชม

นับเป็นความทันสมัยก้าวไกลไปกับยุคใหม่...

มหาวิทยาลัยเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนและเดินไปถึงเส้นชัยได้นะครับ...

                                             Merry Christmas animated with many colors
                                  

  ขอให้มีความสุขตลอดปีและตลอดไปค่ะคุณครู

สวัสดีค่ะคุณIco32ปณิธิ ภูศรีเทศ

ขอบคุณมากๆนะคะที่มาติดตามเรื่องราวเกาหลีเหนือค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ครู  Ico32ธนิตย์ สุวรรณเจริญ

ขอบคุณนะคะที่มาแวะติดตามเรื่องราวบันทึกตลอด เพราะบ้านเราเอากลไกตลาดมาใช้กับการศึกษามากเกินไปค่ะ  เป็นวิทยาพานิชย์แล้วค่ะพี่ครู

สวัสดีค่ะน้องบี๋Ico32Baby

เกาหลีเหนือกำลังตามจีนมาแล้วค่ะ...ขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะคะ

สวัสดีค่ะคุณIco32ถาวร

เมื่อมองเขาแล้วมามองเรา..สงสารเด็กไทยจังค่ะ..ขอบคุณที่มาแวะนะคะ

สวัสดีค่ะบังIco32วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

แนวทางนี้ที่ปักษ์ใต้ กองทุนสวัสดิการชุมชนที่สงขลาเขามีนโยบาย ส่งลูกหลานไปเรียนโดยใช้ทุนของสวัสดิการเอง

 

ยินดีด้วยนะคะที่กองทุนสวัสดิการชุมชมมองเห็นความสำคัญของการศึกษาค่ะ

สวัสดีค่ะคุณIco32นาย ธัญศักดิ์ ณ นคร
มหาวิทยาลัยไทย กับ ม.เกาหลี มีข้อแตกต่างกัน เนื่องจากนิสัย ความขยัน ประวัติศาศตร์ ความเชื่อเราต่างกัน

เราชอบญี่ปุน เกาหลีคงไม่อยากพูดถึงประเทศนี้

 

 

ขอบคุณท่านที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ

สวัสดีค่ะพี่คิมIco32คิม นพวรรณ

ขอบคุณพี่คิมที่มาแวะให้กำลังใจค่ะ..กระเเตไปที่โน่นก็รู้สึกอิจฉาเด็กๆชาวเกาหลีเหนือมากๆค่ะ...

สวัสดีค่ะพี่ครูตูมIco32Rinda

   ขอบคุณที่มาแวะนะคะ..คิดถึงเสมอค่ะ...

สวัสดีค่ะบังIco32เบดูอิน

สุดยอดเลยครับมาดามคิมมาตายี

 

 

ขอบคุณชื่อตำแหน่งใหม่ที่เรียกนะคะ..ชอบมากค่ะ555+

สวัสดีค่ะพี่ครูกีร์Ico32krugui Chutima

 ขอบคุณอาหารเช้านะคะ..น่าอร่อยจังค่ะ...

สวัสดีค่ะน้องปูIco32poo

ขอบคุณที่มาแวะให้กำลังใจเสมอนะคะ

 

สวัสดีค่ะพี่ใหญ่Ico32นาง นงนาท สนธิสุวรรณ

ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการ์ดและคำอวยพรค่ะ

สวัสดีค่ะน้องน้ำชาIco32namsha

ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกบันทึกนะคะ

สวัสดีค่ะคุณIco32ปณิธิ ภูศรีเทศ

ขอบคุณที่มาแวะนะคะ

สวัสดีค่ะคุณพี่ครูIco32ดาวเรือง

ขอบคุณกำลังใจและ ส.ค.ส.ที่มอบให้นะคะ...

สวัสดีค่ะคุณยายIco32คุณยาย

ขอบคุณ ส.ค.ส.และกำลังใจที่มีมาให้ตลอดนะคะ

สวัสดีค่ะคุณIco32บุษยมาศ

ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับพรดีๆค่ะ...

สวัสดีค่ะคุณน้อง. Ico32✿อุ้มบุญ✿

ขอบคุณคำอวยพรและ ส.ค.ส.นะคะ

สวัสดีค่ะคุณน้องนกIco32บุษรา

ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับพรดีๆค่ะ

สวัสดีค่ะคุณน้องป้อม  Ico32ปิ่นธิดา

ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับมิตรภาพค่ะ.....ยินดีที่ได้รู้จักและได้เจอกันนะคะ..

 

สวัสดีค่ะ อจ.ดร.  Ico32umi

ขอบคุณมากๆนะคะที่มาชมค่ะ.........

สวัสดีค่ะคุณIco32K.Pually

ขอบคุณสำหรับพรดีๆที่มอบให้นะคะ...

สวัสดีค่ะคุณIco32namsha

ขอบคุณสำหรับพรปีใหม่นะคะ...

สวัสดีค่ะคุณIco32pikul

ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการ์ดน่ารักๆ..เป็นกำลังใจเสมอนะคะ...

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี