ต้นฟักเขียว

ที่สวน  ✿อุ้มบุญ✿

เจอศัตรูพืช

ไม่ทราบชนิดแมลง

โดนแทะ

ใบแหว่งเชียวค่ะ

สังสัยต้องหาวิธีการจัดการใหม่