sha-รพ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี


Username
leena_lee
สมาชิกเลขที่
80381
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

  

     โรงพยาบาลแก่งคอย  เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด  60  เตียง  ตั้งอยู่เลขที่  107  หมู่ 8  ต.ตาลเดี่ยว  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี  โทร.036-244433,  036-244611  โทรสาร  036-246975

      ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน  นายแพทย์ประสิทธิ์ชัย   มั่งจิตร

 

      นี่ไม่ใช่คำโฆษณาหรืออวดอ้างว่าทำแล้วได้อะไรบ้าง  เพียงแต่ต้องการให้พี่น้องและผองเพื่อนในองค์กร ได้ร่วมกันภาคภูมิใจในผลสำเร็จของความร่วมแรง  ร่วมมือ  และร่วมใจในการพัฒนางาน  เพื่อสุขของประชา  และเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้ทำดีต่อๆไป

        รักหน่วยงานเหมือนบ้านของเรา  เราจะทดแทนพระคุณแผ่นดิน  ด้วยตั้งใจทำดีให้หน้าที่  ที่ได้รับอย่างสมเกียรติ  สมกับเป็นข้าฯของแผ่นดิน

รางวัลที่ได้รับ

       Healthy workplace  ปี 2543

       รางวัล 5ส ดีเด่นและยอดเยี่ยมระดับประเทศ  ปี 2544

       ผ่านการประเมิน HA เมื่อปี 2547

       ผ่านการประเมิน  HPH โดยกรมอนามัย  เมื่อปี 2548

       รางวัลการพัฒนางาน 5ส ต่อเนื่องและคงสภาพ ดีเด่นและยอดเยี่ยมระดับประเทศ  ปี 2549

       ผ่านการประเมินซ้ำ   HA และ HPH เมื่อปี  2550  ครั้งที่ 1

       ผ่านการประเมินซ้ำ   HA และ HPH เมื่อปี  2554  ครั้งที่ 2

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท