ต้องขออภัยด้วยครับที่ลงภาพบรรยากาศช้าไปสักหน่อย นิสิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาดูงานที่มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2549 แล้วผมจะหาโอกาสเขียนรายละเอียดอีกครั้ง ขอนำภาพบรรยากาศมาให้ชมพอสังเขปก่อนดังนี้ครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร