5 นาทีลดความดันโลหิตสูง

สำหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูง  คุณอยากทำให้ความดันของคุณลดต่ำลงใหมคะ ?...มีวิธีง่าย ๆ และใช้เวลาเพียง 5 นาที แต่สามารถลดระดับความดันของคุณได้ถึง 14 จุดทีเดียวมาเราสู่กันฟังคะ

นี่เป็นการศึกษาของทีมพยาบาลจาก  The University of Virginia Health System  ที่วัดผลจากคนไข้กว่า 100 คน ด้วยการให้คนไข้นั่งพักสงบสติอารมณ์บนเก้าอี้ในท่าที่เท้าวางชิดอยู่กับพื้น ไม่ห้อยโตงเตงไปมา ประมาณ 5 นาทีก่อนทำการตรวจวัดความดันโลหิต  ซึ่งพบวว่าตัวเลขที่ได้แตกต่างจากกลุ่มคนไข้ที่ไม่ได้มีการพักนิ่งก่อนทำการวัด 14 จุดทีเดียว ซึ่งเหล่าคุณหมอก็จะมาบอกว่าค่าของตัวเลขที่แตกต่างกันนี้  มีผลมากพอที่ทำให้คนไข้ได้รับการวินิฉัยโรคผิด ๆ รวมถึงอาจออกไปจากคลีนิกพร้อนด้วยยาการรักษา และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่ผิดพลาดได้ดังนั้นคำแนะนำสำหรับคนไข้โรกความดันโลหิตสูงก็คือก่อนทำการตรวจวัดคุณมีเวลานั่นนิ่ง ๆ บนเก้าอี้ซัก 5 นาที

เพื่อความดันโลหิตที่ไม่สูงเกินจริง