นับดาวเรียนรู้ KM ปฏิบัติ ดวงที่ 5

ลิขิต
ทำไมผู้เขียนยอมรับ ท่านรองฯ เป็น คน KM ปฏิบัติ
 • หากสยาม ยังอยู่ ยังยืนยง ไทยก็เหมือนอยู่คง ชีพด้วย
 • หากสยามพินาศลง ไทยอยู่ ได้ฤา  เราก็เหมือน มอดม้วย หมดสิ้นสกุลไทย

             ในเวที KM  ของกรมทางหลวง สิ่งที่เป็นประกายโดดเด่น อยู่ในความคิดคำนึงของผู้เขียน และเชียร์ว่า กรมทางหลวง มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง  เพราะผู้เขียน ได้ทำสุนทรียสนทนา ร่วมกับ นายช่างใหญ่ และ คุณสนับสนุน  ในมื้อเช้าของวันที่สอง

             หัวข้อที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เป็นเรื่องกว้างๆ ตั้งแต่ วัฒนธรรม คนไทย  เทคโนโลยี  ฝรั่งดีๆมองคนไทยอย่างไร ? มองทรัพยากรไทยอย่างไร?   เรื่องระดับคน   การสื่อสาร ธรรมชาติ ศาสนา

             ผู้เขียนพบว่า ท่านรองฯ เป็นคนชอบลำบาก ท่านบอกว่า "ผมไม่ดีๆ มาอยู่ที่สบายๆอย่างนี้ แต่นอนไม่สบาย"  ผู้เขียนก็เป็นเหมือนกัน  ไม่รู้จะนอนหมอน หนึ่งหรือสองใบ ดี จึงจะพอดี  เพราะเขาจัดเตียงแบบฝรั่งไงคะ ไม่เข้ากับสรีระคนไทย

             ผู้เขียนนึกถึง วงอาหารเย็นวันวาน นายช่างใหญ่อีกท่านก็บอกว่า  อาหารเยอะเหลือเกิน  จึงต้องทานเยอะขึ้น  ทั้งที่ ร่างกายตอนนี้ จำเป็นต้องลดน้ำหนัก เพราะปวดเข่า ดูท่านมีอายุ 50 ปี ได้แล้ว  ความเสียดาย จากความประหยัด  ก็เกิดพฤติกรรมที่พวกเรางงกับตัวเอง ว่า  "ควรทำอย่างไรกันแน่?"

             ตั้งแต่ผู้เขียนมาเป็น KM Intern เกือบ 3 เดือน ยังไม่มีคนถามคำถามนี้กับผู้เขียน  แต่ท่านรองฯ สัมผัสผู้เขียน รวมเวลาแล้ว ประมาณ 10 ชั่วโมง ได้ ท่านยิงคำถามว่า "ไปวัดอยากได้อะไร? ขออะไร?"  ท่านถามเปรียบเทียบกับ คุณสนับสนุนอีกท่าน ที่เรียกท่านรองฯ ว่า "นาย"

             ผู้เขียนตอบว่า "ไม่ขออะไร ไม่อยากได้อะไร เพราะเราดีๆ แล้วไปวัด จะได้ความสบายใจกลับมาทุกครั้ง  ไปบ่อยๆจนเคยชิน ดีกว่า ไปห้างสรรพสินค้าเยอะ  จึงเลิกไปห้างฯ  เราได้สัมผัสศิลปะที่สวยงาม  สนใจประวัติศาสตร์  บรรพบุรุษเรา เขาทำได้อย่างไร ? จึงมีสิ่งดีๆให้เราทุกวันนี้  ขัดเกลาจิตใจเราให้สะอาดขึ้น  กราบพระพุทธรูป ท่านยิ้มเมตตากับเราทุกครั้งจริงใจ   ตั้งเทียนจุดธูป  เราก็อ่านสภาวะจิตใจ เราได้ ว่า อ่อน หรือแข็ง  ดีไม่ดีอย่างไร ? " 

             จริงๆ คำถามแบบนี้ ผู้เขียนคุยกันบ่อย ในวงสนทนาธรรม เพื่อพัฒนายกระดับจิตใจ  หาได้น้อยคนที่จะเอามาใช้  แต่ประเทศไทย ก็ยังมีซุกซ่อนอยู่  ตอนนี้เรามักฟังจาก สื่อ หรือคนอื่น ว่า ใครดีอะไร? แล้วแห่ไปดูด ไปเอา  แต่จริงๆ สิ่งที่ได้ คือความว่างเปล่า  ไม่ได้อะไรเลยที่เป็นแก่น  มีแต่กะพี้   การฟังความคิด ส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะตะวันตก ขาดจิตวิญญาณ จึงไร้ชีวิตชีวา ไร้ความสุขที่แท้จริง ไม่สามารถลึกซึ้งได้ เพราะ เราเป็นตะวันออก ตัวเล็ก เอาเสื้อผ้าตัวใหญ่ของตะวันตกมาใส่  มิต้องสงสัยว่า ผิดรูปผิดร่าง  ถ้าใคร ยังรัก ชื่นชม ความเป็นไทยอย่างแท้จริง ก็จะมีความสุข พบความจริง ยิ่งกว่า KM  LO ชื่อสมมุตินี้เสียอีก

              คุณสนับสนุน ถามว่า "นั่งสมาธิหรือไม่?"

              ผู้เขียนตอบว่า " ก็นั่งสบายๆ อยากนั่งก็นั่ง อยากเลิก ก็เลิก ไม่กำหนดอะไร   สมาธิทำให้เรานิ่ง  การสวดมนต์ทำให้เราสงบ   ผู้บริหารต้องนิ่งสงบ  เริ่มต้นสวดมนต์ อาจใช้จิตไปจับที่ปะคำก่อน"

              ผู้เขียนชอบมาก ที่ท่านรองฯ เสริมขึ้นทันที ว่า "สมาธิไม่ต้องนั่งอย่างเดียว "    ผู้เขียนก็เสริมทันที "ใช่แล้วค่ะ เดินสมาธิ ยืนสมาธิ นอนสมาธิ..."  ยังไม่ทันจบ  ท่านรองฯ สรุป ทุกคำ แล้วบอกว่าได้ทุกท่า ผู้เขียนถือว่ามิใช่แค่ท่านรู้จริง แต่ยังเข้าใจด้วย

              ท่านบอกผู้เขียนว่า ปรัชญาจีน สอนว่า "เป็นผู้ใหญ่ มีอำนาจ ให้ฟัง ลูกน้องพูดก่อน  ค่อยสรุป"

              คำถามที่ท่านถาม ซ้ำ หลายๆครั้ง หลายช่วงตอน คือ LO คืออะไร? เป็นอย่างไร?  KM คือ อะไร ? เป็นอย่างไร?  เกี่ยวสัมพันธ์กันอย่างไร?

             ผู้เขียนไม่มีคำตอบตรง แต่ ขอสรุปแบบคนไทยว่า

 • ถ้าคนเป็น KM ปฏิบัติ ทั้งหมด ก็เป็น องค์กร LO
 • การจัด Workshop กระบวนการ KM  คือ นำเสนอ เครื่องมือ เชื่อมโยงความคิด แบบตะวันตก เป็นกระบวนการ KM กลุ่ม
 • KM ปฏิบัติ ต้องใช้ทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่ง มีระดับ ตื้นลึก ยิ่งลึก ยิ่งจัดการความรู้ได้ดี
 • กรมทางหลวงให้ทัศนะที่ดีว่า การจัดการความรู้ คือ การเอาความรู้ทั้งในตัว และนอกตัว  มาจัดการให้งานสำเร็จ
 • ยกตัวอย่าง หน่วยงานที่ต้องการเป็น LO ในเมืองไทย เขาทำกิจกรรมอะไรบ้าง เขาล้มเหลว เรื่องอะไร "คนไม่แลกเปลี่ยน" แม้จะได้เงินรางวัล
 • ยกตัวอย่างหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ ไม่พูดว่า ทำ KM แต่ เล่นกลยุทธ์ ทุกวิถีทาง ที่จะให้คนอยากเรียนรู้
 • ผู้เขียนถามว่า คนไทยต้องการอะไร ?  คือเงิน หรือไม่ ?  หรือ คือ ความดี ความสุข
 • ผู้เขียนเคยพูดว่า การที่ เราจะมองคนอื่น โดยไร้ตัวกรอง หรือ มีทัศนคติ ที่ดีนั้น เป็นเรื่องยาก นั่น  หมายถึงทุกคนต้องทำกับตนเอง  การละวาง การให้ การเมตตา ผู้อื่น  ถ้าทำได้กัน ก็เข้าใกล้ LO
 • บางทีผู้เขียนก็ไม่อยาก เรียกชื่ออะไร เลย  ขอให้เราลงมือทำกับตนเอง  โดยรู้ว่า เราจะเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  คำนี้ ท่านรองฯ ก็สรุปไว้
 • ตัวอย่างจริงสูงสุด ที่เรามองเห็นกันได้ในประเทศไทย  คือ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

             ผู้เขียนจึงสรุปว่า  กรมทางหลวง อยู่บนพื้นฐานของความจริง     อยู่ในประเทศไทย  โดยไม่ถูกครอบงำความนึกคิด ด้วยตรรกะวิชา  ตึกราม เทคโนโลยี จึงเชียร์ให้ลุย เพื่อตัวท่านเอง

 • ใครราญ ใครรุก ด้าว แดนไทย ไทยรบจนสุดใจ ขาดดิ้น เสียเนื้อเลือด หลั่งไหล ยอมสละ  สิ้นแล  เสียชีพไป  เสียสิ้น ชื่อก้องเกียรตินาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสคส.

คำสำคัญ (Tags)#km#ธรรมะ#lo#กรมทางหลวง

หมายเลขบันทึก: 41083, เขียน: 27 Jul 2006 @ 09:06 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
 • มาสนับสนุนคนทำความดีครับ
 • ผมสอนวิชาอะไรน่า
ลิขิต
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

สอนวิชาภาษาอังกฤษ หรือเปล่าคะ? คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คงไม่มีวิชาพละศึกษานะคะ  จริงๆ คุณลิขิตสงวนลิขสิทธิ์ การตอบคำถามด้วยการตั้งคำถามนะคะ ชอบนำมาใช้ใน สคส. ค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณมากครับ
 • สอนภาษาอังกฤษครับ ตามไปดูที่การนำเสนอผลงานภาษาอังกฤษนะครับ ผมเอาไปต่อยอดไว้( แบบอำๆ)
 • ใกล้จะจบแล้วนะครับ นับถอยหลัง ข่าวประกาศไปเร็วมากท่านอาจารย์ Panda ตามมาดูแล้ว
 • เตรียมทำงานได้เลยครับ
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะ อาจารย์ขจิต