เกาหลีเหนือ9.ปรัชญาจูเช่(2)


เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติตามแนวความคิดของลัทธิปรัชญาจูเช่ ซึ่งมีความทันสมัย ความป็นวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ชนชั้นกรรมาชีพและมวลชนเป็นอิสระจากความลำบากตรากตรำ สามารถกำหนดเป้าหมายปลายทางชีวิตของตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

 

ปรัชญาจูเช่...ตอนที่ 2(สรุปแนวคิด)

             เช้า 11 ตุลาคม 2553 คณะแขกรับเชิญของรัฐบาลเกาหลีเหนือ ได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่  People’s Palace of Culture อีครั้งเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ และสรุปแนวคิดจูเช่ไอเดีย( Juche Idea) ของแต่ละประเทศ

       

ผู้นำของประเทศไทย คุณอาทรงจิต พูลลาภแสดงวิสัยทัศน์ 

         

และนิว...เจนเนอร์เรชั่น....          

       

           จูเช่ไอเดีย

                  การปฎิวัติเกาหลีเหนือให้ประสบความสำเร็จภายใต้แนวคิดจูเช่ไอเดีย( Juche Idea)นั้นแนวคิดดังกล่าวได้อาศัยแนวความคิดของ เลนิน – มาร์กซิสม์ ปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมบนรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบสหกรณ์ โดยมีการปฎิวัติ 3 อย่างคือ(3 Revolution Team Movement)

1.ปฎิวัติอุดมการณ์  Ideology Revolution

2.ปฎิวัติวัฒนธรรม Culturall Revolution

3.ปฎิวัติเทคโนโลยี  Tecnology Revolution

คณะKASS ของเกาหลีเหนือค่ะ...

      

       หลังจากการปฏิวัติ 3 อย่างเสร็จแล้วก็มีการพัฒนาชาติเป็นช่วงๆคือ

          ช่วงแรกแผน 3 ปี เน้นการปฎิรูปที่ดินและพัฒนาการเกษตร

          ช่วงที่ 2 แผน 5 ปี เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและแรงงานใช้ชื่อว่า ขบวนการโชลิมา (Chollima Movement)รวมทั้งการผลิตเครื่องยนต์  เครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อสร้างสาธารณูปโภค การผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติด้วยตนเองตามหลักปรัชญาจูเช่ 

               การฟื้นฟูชาติของเกาหลีเหนือนั้น ต้องรื้อถอนแนวความคิดด้านการปกครอง การบริหารบ้านเมือง และโครงสร้างทางสังคมตลอดจนระบบการทำงาน หรือภาษาไทยเราเรียกว่าการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์แต่วิถีการดำเนินชีวิตที่คงอยู่ก็คือวัฒนธรรมของชนชาติที่ไม่ขัดขวางต่อการบูรณประเทศโดยเฉพาะสิ่งที่เขาถือว่าเป็นกากเดนของระบบศักดินา

        

             หลักการปกครองของอดีตประธานาธิบดีKim Il Sung คือการใช้อำนาจประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์(Democratic Centralism)ในการสถาปนาและบริหารองค์กรรัฐ

             องค์กรรัฐที่มีอำนาจในการบริหารทั้งหลายจะถูกเลือกจากมวลชน มีองค์กรอำนาจเป็นผู้แต่งตั้งและควบคุมกำกับดูแลองค์กรบริหาร

              องค์กรรัฐส่วนล่างจะปฎิบัติหน้าที่ตามการตัดสินใจและคำสั่งขององค์ระดับสูง

              และองค์กรส่วนล่างยังมีบทบาทในการสนับสนุนให้มวลชนชั้นกรรมาชีพแสดงความคิดริเริ่มและขอความร่วมมือจากพวกเขาในการทำงานของรัฐ

              รัฐ จะใช้อำนาจรวมศูนย์ของชนชั้นกรรมาชีพ และสนองตอบความต้องการของมวลชนตามสายการบังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องทำงานกับประชาชนในกิจกรรมทุกอย่าง โดยสร้างความกระตือรือร้นทางมโนสำนึกและความคิดริเริ่มให้แก่มวลชน เพื่อให้การปฎิวัติสังคมบรรลุผลสำเร็จ  ซึ่งแสดงว่าอดีตประธานาธิบดีKim Il Sung  มีความมุ่งมั่นขจัดทัศนคติและนิสัยของการทำงานแบบเจ้าขุนมูลนาย หรือระบบข้าราชการดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง

           

                      การปฎิรูปสังคมแบบเบ็ดเสร็จตามหลักปรัชญาจูเช่   อดีตประธานาธิบดีKim Il Sung มีความจำเป็นที่จะต้องปฎิวัติคนและสังคมในการต่อสู้อย่างจริงจังโดย...

        สร้างจิตสำนึกของการเป็นคนชั้นกรรมาชีพ

        สร้างความเป็นปัญญาชนให้แก่สมาชิกทั้งหมดของสังคม

       วางรากฐานทางวัตถุและทางวิชาการอย่างแข็งแกร่งในระบบสังคมนิยมและลัทธิคอมมิวนิสต์

      

                      เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติตามแนวความคิดของลัทธิปรัชญาจูเช่ ซึ่งมีความทันสมัย ความป็นวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ชนชั้นกรรมาชีพและมวลชนเป็นอิสระจากความลำบากตรากตรำ สามารถกำหนดเป้าหมายปลายทางชีวิตของตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

                                           ด้วยจิตคารวะ

                                              มาตายี.

บันทึกเมื่อ 11 ต.ค.53 เวลา 12.33 น.ที่เมืองเปียงยาง.

หมายเลขบันทึก: 409074เขียนเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2010 00:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 13:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (55)

สวัสดีค่ะ

การปรับกระบวนทัศน์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  แต่ที่น่าชื่นชมคือไม่ขัดขวางต่อการพัฒนาประเทศ

อ่านแล้วเข้าใจมาก ๆ  เข้าใจความเป็นลัทธิต่าง ๆที่เราเคยเรียนมาเมื่อมอปลายนะคะ

จะกลับเข้ามาอ่านอีกเรื่อย ๆ   รับทานปริญญาอร่อยไหมคะ

สวัสดีค่ะพี่คิม

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วลูกศิษย์เป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิตกันค่ะ..ซ้อม 2 วันเต็มๆจะไปรับประทานปริญญา(รับจากพระสังฆราชเลยใช้ว่ารับประทาน)28 พ.ย.นี้ที่มหามกุฎส่วนกลางค่ะ..กระเเตทำหน้าที่คุณครูผู้ควบคุมแถว 2 วันเต็มๆเหนื่อยมากๆๆๆ..แต่ก็มีความสุขที่ได้เห็นเมล็ดพันธุ์ที่บ่มเพาะเจริญงอกงามค่ะ...

           ขอบคุณพี่คิมที่มาเป็นกำลังใจเสมอๆและมาแวะอ่านบันทึกจูเช่ไอเดียตอนสรุปจบค่ะ...คิดถึงเสมอนะคะ

                

เกาหลีเหนือและไต้หวันเป็นประเทศในเอเซียที่ผมยังไม่เคนไป ตั้งปณิธานไว้แล้วว่าต้องไปให้ได้

แต่ละระบบการปกครองก้เหมาะกับบริบทของแต่ละประเทศ ไม่ใช่ว่า ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วจะกลายเป็นสิ่งชั่วร้ายอย่างที่บางคนบางประเทศพยายามบอก เอาใจช่วยเกาหลีเหนือครับ อยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคน

ยิ่งอ่านยิ่งลึกซึ้งถึงแนวคิดของลัทธินี้นะคะ  การที่เขาทำได้เพราะผู้นำและผู้ตามร่วมมือกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัด....

แวะมาบอกว่าไม่เห็นดาวตกซักดวง..แป่วววว

  สวัสดีวันศุกร์แห่งชาติค่ะคุณครูกระแต

     เหนื่อยไหม? กับการทำงาน ได้เวลาพักผ่อนแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะ

       เกาหลีเหนือดูเขาเป็นระเบียบไปหมดเลยนะคะ ยิ่งได้ข่าว เกาหลีใต้ ทั้งประเทศให้ความสำคัญกับลูกหลาน ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยพร้อมกันทั่วประเทศ ยิ่งน่าทึ่งมาก ในความพร้อมเพรียง พร้อมใจกันของผู้ใหญ่ช่วยกันทั้งประเทศป้องกันหลายวิธีหลายอย่างเพื่อการสอบของเด็กๆโดยเฉพาะ เห็นภาพข่าวและฟังข่าว รู้สึกชื่นชมเขาเยี่ยมจริงๆ

 

ขอบคุณค่ะ..ปฏิรูปเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาติเหนือกว่าของบุคคลนะคะ..

จูเช่   น่าสนใจมากเลยครับ   น่าจะนำมาปรับประยุกต์ใช้ได้

 • สวัสดีครับพี่มาตายี
 • ประเทศไทยมีปฏิวัติก็หลายครั้ง แต่ถอยหลังมาตกคลอง นักการเมืองต่างมักอ้างประชาชนเพื่อประโยชน์ของตนแอบแฝง
 • สำหรับเมืองไทยผมว่าคงต้องปฏิวัติความรู้ ความรักสามัคคี หน้าที่พลเมือง ร่วมไปกับการปฏิวัติด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ไม่งั้นวุ่นวายไม่จบสิ้นครับ

สวัสดีค่ะคุณครูIco32นาย วัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ครูหยุย)

ขอบคุณที่ท่านมาแวะอ่านบันทึกนะคะ..คราวหน้าไปเกาหลีเหนือมาตายีจะรีบส่งข่าวนะคะ.

สวัสดีค่ะคุณ  Ico32บีเวอร์

ใช่แล้วล่ะค่ะ..ไม่จำเป็นต้องเป็นประชาธิปไตยเสมอไป สังคมนิยมก็ไม่ได้เลวร้ายไปอย่างที่..เขาว่า..ยิ่งได้สัมผัสเกาหลีเหนือแล้วยิ่งบอกได้เลยว่า..แต่ละระบบการปกครองก็เหมาะกับบริบทของแต่ละประเทศจริงๆค่ะ...ขอบคุณที่มาแวะบันทึกนะคะ

วางรากฐานทางวัตถุและทางวิชาการอย่างแข็งแกร่ง

ข้อนี้แหละ สำคัญที่สุด

สวัสดีค่ะพี่ครูกีร์Ico32krugui Chutima

ลึกซึ้งในแนวคิดลัทธินี้ดีค่ะ..เราจะได้เข้าใจเขามากยิ่งขึ้นค่ะ..

ขอบคุณที่แวะมานะคะเมื่อคืนวานก็รอชมดาวจนสว่างค่ะ555+

สวัสดีค่ะคุณยายIco32คุณยาย

วันศุกร์นี้จะเหนื่อยเป็นพิเศษค่ะเพราะ..วิ่งรอกรับลูกๆ4คน..บางทีก็น่าโมโหพวกผู้ชายนะคะ...อิอิ...ขอบคุณที่แวะมานะคะ

 

สวัสดีค่ะพี่ดาIco32กานดา น้ำมันมะพร้าว

นอกจากการมีระเบียบวินัยแล้ว ในด้านการศึกษาที่เกาหลีเหนือเขาจะเน้นมากๆ สำหรับเด็กๆจะมีวังเด็ก เป็นวังที่เขาไปเรียนในด้านความสามารถพิเศษที่ถนัดเช่นใครชอบไวโอลินไปเรียนไวโอลิน ใครชอบเปียโนไปเรียนเปียโนฯลฯโดยไปเรียนในช่วงเย็นๆ  และที่นี่มีนโยบายเรียนฟรียันปริญญาเอกค่ะ บ้านอยู่ที่คอมมูนไหนก็เรียนใกล้ๆตรงนั้น ในช่วงที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยก็จะมีการคัดเลือกจากหมู่บ้านต่างๆไปเรียนในกรุงเปียงยาง และจะดูจากประวัติการเสียสละเพื่อประเทศชาติของครอบครัวประกอบว่าครอบครัวไหนทำอะไรให้ประเทศบ้างก็จะได้คะแนนพิเศษเพิ่ม ไม่ได้มาปั่นราคาเหมือนบ้านเรา..ไม่ได้ใช้เงินเหมือนบ้านเราด้วยค่ะ..นักเรียนนักศึกษาบ้านเขาจึงไม่มีใครตั้งแก๊งค์กวนเมือง ขโมยข้าวของ หรือว่าขายตัวค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ใหญ่. Ico32นาง นงนาท สนธิสุวรรณ

ขอบคุณพี่ใหญ่ที่เข้ามาแวะบันทึกและให้กำลังใจในทุกๆบันทึกนะคะ

สวัสดีค่ะท่านรองฯIco32small man

จูเช่   น่าสนใจมากเลยครับ   น่าจะนำมาปรับประยุกต์ใช้ได้

 

น่าศึกษามากๆค่ะหากนำมาประยุกต์ใช้ได้จะเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะขอบคุณที่ท่านมาแวะบันทึกนะคะ

สวัสดีค่ะอาจารย์  Ico32ชำนาญ เขื่อนแก้ว

..ถูกตามที่ท่านบอกนั่นแหละค่ะบ้านเรามักเอาแต่ประชาชนอ้าง...จริงๆแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ตนเองทั้งนั้น..ปฎิวัติความรู้สำคัญมากๆค่ะ...ขอบคุณที่มาแวะบันทึกนะคะ

สวัสดีค่ะพี่ครูIco32ครู ป.1

ขอบคุณมากๆนะคะที่มาแวะบันทึกค่ะ

สวัสดีค่ะ

      การสรุปแนวคิดจูเช่ไอเดีย ของนิวเจนเนอร์เรชั่น จากประเทศไทย ...

      เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากนะคะ

                ฝากกระทงมาลอยกับคุณกระแตด้วยค่ะ

                            

         ***  ประกาศศักดาโดยยึดมั่นอุดมคติของตนอย่างกล้าแกร่ง นับถือจริงๆค่ะ  ***
       
               อ้อ....  ชอบภาพคุณครูกระแตในบันทึกนี้ที่มองดูอิ่มเอิบ-สดใสดีจริงๆ 

            

สวัสดีครับคุณครูกระแต

ติดตามอ่านมาทุกตอน และดีใจที่สุดเมื่อได้เห็นภาพนี้ ที่เขาเหมือนกับเรา....สายไฟครับสายไฟ.....ฮา.....เจอในตอนที่ 6 ความจริงเห็น 2 ภาพครับแต่ภาพนี้ชัดสุดเพราะมานางแบบสวย...คุณครูกระแตช่วยติดต่อขอเบอร์ห้องให้หน่อยซิ...ฮิ.ฮิ.

ขอบพรคุณที่แบ่งปันครับ

สุขสันต์วันลอยกระทง

 • การเมืองและการปกครองของเขาน่าสนใจ
 • ทุกประเทศก็มีทั้งสิ่งดีและสิ่งที่บกพร่องบ้าง
 • เหมือนกฏหมาย มักมีช่องโหว่ให้ชั่วเล็ดลอดไปได้เสมอ
 • เราจึงต้องมีสมองไว้คัดกรองสิ่งดีดีเพื่อไว้พฒนาประเทศ
 • คิดถึงจัง   พรุ่งนี้ลอยกระทงที่ไหนดีค่ะ

 

 

 

                  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ทึ่งบ้านเมืองเขา เห็นแล้วอยากไปบ้านครับพี่ครูกระแต

 • ขจัดระบบศักดินา..ฟังดูแล้วเหนื่อย(ในการปฏิบัติ)แทนนะครับ ไม่ง่ายเลย ถ้าไม่มุ่งมั่นจริงๆ หรือมีตัวอย่างที่ดีพอ
 • ขอบคุณความรู้ดีๆที่มีให้อย่างสม่ำเสมอเลยครับ

สวัสดีค่ะคุณครูกระแต

 • คุณยายแวะมาให้กำลังใจค่ะ วันเสาร์แล้วได้พักผ่อนซะทีนะคะ
 • ขอให้มีความสุขในวันหยุดนี้ค่ะ

         
                                                      *** สุขสันต์วันลอยกระทงค่ะ ***
                                                        แวะมาอวยพร

เข้ามาชื่นชมค่ะ วันหลังขอตามไปเที่ยวด้วยคนนะคะ

ถ้าไม่ให้ไปด้วยจะหลบไปอยู่บ้านดอยนะคะ

 • สวัสดีค่ะ 
 • สุขสันต์วันลอยกระทงนะคะ...พี่มาตายี
 • ขอบคุณค่ะ
   
                                ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
 • สวัสดีค่ะคุณครูกระแตที่คิดถึง

  สุขสันต์วันลอยกระทงนะคะ... อธิษฐานขอขมาแม่พระคงคาที่ได้ล่วงล้ำก่ำเกินโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้หมดเคราะห์โศกโรคภัยทั้งหลายจงลอยไปกับสายน้ำ ให้ชีวิตที่จะดำเนินต่อไปข้างหน้านี้ประสบแต่ความสุขสมปรารถนาเทอญ...

   

  * จุ๋มพึ่งเข้ามาที่ G2K วันนี้วันแรก หลังจากที่หายไปนาน ตั้งใจเข้ามาสส่งความคิดถึงและความรู้สึกดีๆ ในคืนวันลอยกระทงแก่กัลยาณมิตรทุกๆ คนค่ะ..แต่ตอนนี้ปวดคอแย่แล้ว คงจะต้องออกไปแล้วค่ะ

  * คิดถึงเสมอนะคะ  และพบกันที่ FB ค่ะ

   

  สวัสดีค่ะคุณครูIco32KRUDALA

  ขอบคุณมากๆที่มาส่งกระทงน่ารักๆให้นะคะ...แนวคิดจูเช่ไอเดียนั้น...หากเราสึกษาแล้วนำมาปรับใช้กับบ้านเราได้อย่างดีมากๆค่ะ..ขอบคุณที่มาป็นกำลังใจนะคะ

  สวัสดีค่ะคุณIco32K.Pually

  เกาหลีเหนือนั้น   แนวคิดและการกระทำต่างๆ น่าเลื่อมใสมากถึงทุกวันนี้ ต่างมีหน้าที่และต่างก็มีวินัยมากๆ..ยังมีคำถามในใจค่ะ..ว่า...ทำได้งัย...ส่วนนางแบบที่อยู่ในภาพนั้นดูอิ่มเอิบจริงๆค่ะ   มิส.ยืนยังเซ

  สวัสดีค่ะคุณทนายIco32ชาวฝนแปดแดดสี่

  ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจนะคะ..นางแบบที่ท่านทนายฝากขอเบอร์นั้นเป็นนางแบบหนังสือ..สวยด้วยธรรมชาติ(ลงโทษ)...อิอิ..มาแก้ข่าวแทนชาวเกาหลีเหนือค่ะ..สายที่มองเห็นนั้นเป็นสายลวดสลิงที่ใช้แสดงตั้งแต่คืนที่ 10 ต.ค.ค่ะ.ครูกระเเตก็ถามคุณผักเหมือนกันค่ะว่าสายอะไร....แต่บางที่ก็มีสายคล้ายๆกันตามถนนหนทางนะคะคุณผักบอกว่าเป็นสายไฟรถเมล์ไฟฟ้าค่ะ

  สวัสดีค่ะพี่ครูIco32ดาวเรือง

  ใช่แล้วค่ะพี่..เราจึงต้องมีสมองไว้คัดกรองสิ่งดีดีเพื่อไว้พฒนาประเทศ..

  บางทีสมองคนเราก็คิดแต่เอากับประเทศก็มีค่ะ..จึงต้องมีจิตสำนึกด้วยค่ะ...ขอบคุณที่มาแวะนะคะ

  สวัสดีค่ะท่าน อจ.ดร.Ico32ขจิต ฝอยทอง

  ทึ่งบ้านเมืองเขา เห็นแล้วอยากไปบ้านครับพี่ครูกระแต

   

  หากมีโอกาสจะชวนไปศึกษาเรียนรู้นะคะ

  สวัสดีค่ะอาจารย์Ico32ธนิตย์ สุวรรณเจริญ
  ขจัดระบบศักดินา..ฟังดูแล้วเหนื่อย(ในการปฏิบัติ)แทนนะครับ ไม่ง่ายเลย ถ้าไม่มุ่งมั่นจริงๆ หรือมีตัวอย่างที่ดีพอ
   
   
  ที่เกาหลีเหนือเขามุ่งมั่นจริงๆค่ะ..เสมอภาคด้วย...ขอบคุณที่มาแวะเสมอนะคะ

  สวัสดีค่ะคุณยายIco32คุณยาย
  ขอบคุณที่คุณยายแวะมาให้กำลังใจค่ะ วันเสาร์ที่ผ่านมาสอน ปริญญาตรีเต็มวันเลยค่ะ...แล้วได้พักผ่อนตอนเย็นๆค่ะ....

  สวัสดีค่ะพี่ดาIco32กานดา น้ำมันมะพร้าว

  ขอบคุณภาพสวยๆและพรดีๆนะคะ...

  สวัสดีค่ะคุณIco32K.Pually 
           
                                                        *** สุขสันต์วันลอยกระทงค่ะ ***
                                                          แวะมาอวยพร

   

  ขอบคุณภาพกระทงน่ารักและคำอวยพรนะคะ

  สวัสดีค่ะท่าน ดร.Ico32ครูชุมชน คนธรรมดา

  ขอบคุณภาพสวยๆที่นำมาฝากนะคะ..คราวหน้าหากมีโอกาสจะชวนไปเที่ยวด้วยนะคะ

  สวัสดีค่ะคุณน้องนกIco32บุษรา 

                                ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

  ขอบคุณภาพน่ารักๆและคำอวยพรนะคะ

  สวัสดีค่ะคุณครูIco32ครูใจดี

  ขอบคุณภาพงามๆและคำอวยพรที่นำมาฝากนะคะ...ขอให้สุขภาพครูจุ๋มดีวันดีคืนนะคะ

  * * คิดถึงเสมอนะคะ  และพบกันที่ FB เช่นกันค่ะ

  บันทึกนี้ดีมากครับ แบบนี้ต้องดูหนังสั้นเรื่องเสียงกู่จากครูใหญ่ นะครับ..

  ขอบคุณมากครับ ดูแลสุขภาพนะครับ

  สวัสดีค่ะน้อง. Ico32ราชิต สุพร

  ขอบคุณมากๆนะคะที่มาให้กำลังใจในบันทึกพี่เสมอค่ะ

  ความสามัคคีคือที่ตั้งของทุกอย่าง

  .....

  ชอบจัง นิวเจนเนอร์เรชั่น

  รออยู่นะครับ

  ผู้นำคนต่อไป

  สวัสดีค่ะอาโป [IP: 110.164.35.112]

  ขอบคุณที่ติดตามนะคะ

  นี่คือการปฏิวัติที่แท้จริง สู่สิ่งที่ดีกว่า

  นี่คือการใช้อำนาจที่ถูกต้องตามที่มีของผู้บริหารประเทศ

  ปฏิวัติแล้วประชาชนได้อะไร ประเทศชาติได้อะไร มีแผนของชาติอย่างชัดเจน จึงไม่แปลกใจที่ คิม อิล ซุง และลูกหลานจึงได้รับความไว้วางใจจากประชาชนของเขา

  ขอบคุณค่ะ

  ขอบคุณน้องIco32namshaที่มาเป็นกำลังแรงใจสำหรับบันทึกเกาหลีเหนือนะคะ

  อาจารย์กระแตสุดยอดเลยคับ

  สวัสดีค่ะคุณ

  Ico48
  acsolution [IP: 182.52.35.85]

  ขอบคุณที่มาแวะบันทึกอาจารย์นะคะ...สุดยอดอยู่แล้วคร๊า...

  รุ่งนภา ภูงาแก้ว รัฐศาสตร์การปกครองห้อง ข

  อาจารย์กระแตคะ  หนุขอบคุณอาจารย์มากที่ มอบสิ่งดีให้กับนักศึกษา ปรัชญาแนวความคิด จูเช่ หนูจะพยายามทำให้ได้และทำให้ดีๆ  เพื่อ  A  ค่ะอาจารย์  สู้ๆๆๆๆๆๆ   รักอาจารย์กระแตนะค๊ะ    นับถือขั้นเทพจริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

   

  สวัสดีค่ะคุณรุ่งนภาลูกศิษย์ที่น่ารัก

           แนวคิดจูเช่ไอเดียเป็นแนวคิดที่สุดยอดมากๆ..ศึกษาไว้นะคะ..ไม่ใช่เพื่อAแต่เพียงอย่างเดียว...แนวคิดนี้ยังสามารถปรับใช้กับเรื่องราวของเราได้ทุกด้านค่ะ...รักลูกศิษย์เช่นกันค่ะ

  อาจารย์ซ้ายตกขอบจริงๆนะครับ.บรรยายได้เข้าใจ..ลึกซึ้ง..รู้จริง..ฟังง่าย..เข้าใจทันที.ชอบเรียนกับอาจารย์....สอน..ได้อรรถรส  การบรรยายหาตัวจับยากสอนแบบไร้เทียมทานทั้งมหา'ลัยไม่มีใครเทียบชั้นครับ

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
  ClassStart Books
  โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท