ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ go around

อย่างน้อยก็มีประสบการณ์ในสิ่งดีดี และรู้ถึงศักยภาพของตนเอง โดยรับการเติมเต็มในส่วนที่พร่องไป

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสนำนักเรียนไปประกวดการพูดในที่สาธารณะ  Public Speaking Contest  ที่มหาวิทยาลัยรังสิต  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เป็นผู้จัด

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ช่วงชั้นเลย  แต่โรงเรียนได้ไปรับประสบการณ์ทั้งครูและนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2  ประถมศึกษาปีที่ 6

นักเรียน มี 3 ประเภท  คือ  EP  สพฐ. และ เอกชน

บรรยากาศเป็นกันเอง  ความน่ารักของนักเรียน  ความสามารถของนักเรียน  ทำให้มองเห็นความพากเพียรของครูและนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

ประสบการณ์ครั้งนี้  ทำให้คิดว่า  น่าจะจัดการประกวดแบบนี้หลายๆครั้ง  เพื่อประโยชน์ที่เกิดขึ้น  อย่างน้อยก็มีประสบการณ์ในสิ่งดีดี  และรู้ถึงศักยภาพของตนเอง  โดยรับการเติมเต็มในส่วนที่พร่องไป

ทั้งนี้ทั้งนั้น  ขอเวลาให้ครูได้มี  บ้าง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูอ้อยพาไปทัศนศึกษาความเห็น (0)