พอเพียง:เพียงพอ

t write
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า sufficiency economy คำว่าsufficiency economy นี้ไม่มีในตำราเศรษฐกิจ” พอเพียง พระดำรัสในหลวง อรหันชาวนา ubc กกต.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน community nurse lightความเห็น (0)