การปฏิบัติหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม  เป็นแนวคิดที่ท่านพุทธทาส  ภิกขุ  ย้ำเตือนให้ชาวโลกได้ยินและนำมาทำตามอยู่เสมอ

วันนื้ผมไปขึ้นรถตู้ของสถาบันทักษิณคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่จอดรออยู่แล้วเมื่อเวลา  07.30 น.แล้วเดินทางสู่เป้าหมายที่สนามบินหาดใหญ่และเวลา 08.30 น.  ผมได้ต้อนรับ ศ.นพ. วิจารณ์  พานิช และคุณอุรพิณ  ชูเกาะทวด  เพื่อไปสอนแบบไม่สอน  นิสิต ป. เอก  สาขาวัฒนธรรมศีกษา

        ท่าน อ.หมอ ได้ให้แนวคิดทางบวกหลายประการ  เช่น คนมุ่งมั่นทำดีจงพยายามทำอย่างสม่ำเสมอแล้วจะมีเทวดามาช่วยแน่นอน  การทำแล้วพบความสำเร็จส่วนมากเป็นเรื่องบังเอิญ

        คือโอกาสดี ๆผ่านมาหาเราตลอดเวลา  แต่เราไม่รู้ก็คว้าเอาไม่ได้  เป็นต้น  เมื่อรถเรามาถึงที่สถาบันทักษิณคดีศึกษาแล้วท่าน อ.หมอ  ได้ทักทายกับ ศ. สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ซึ่งท่านจะเข้าฟังจนใกล้เที่ยงแล้วจะเดินทางไปบรรยายที่อื่น

        การสอนแบบไม่สอนเริ่มขึ้นโดย  ท่าน อ. หมอ  มอบให้

คุณอุรพิณ  เป็นนายท้ายเรือ  วันนี้เราคุยกันเรื่องโรงเรียนชาวนานิสิต  12  ท่าน  สวมบทบาทตนเป็นสมภารเจ้าวัด  เป็นโต้ะอิหม่าม.....  เป็นชาวนาและชาวบ้าน  เมื่อครบ  12  ท่านแล้วก็พักรับประทานอาหารกลางวันแล้วดำเนินการต่อ  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยมี อ. หมอ ช่วยเสริมสิ่งที่ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์ขึ้น

        ผมเองมองว่า  เป็นการทวนกระแสสังคมที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง  กรณีโรงเรียนชาวนา  เยาวชนสมัยนี้ทิ้งห่างไปปล่อยให้ผู้เฒ่าทำนากันไปตามยะถากรรม  โชคดีว่ามีโรงเรียนชาวนาเกิดขึ้น  ผู้เรียนคือผู้เฒ่า  ความเป็นวัฒนธรรม  จริยธรรมกลับคืนมา  ธรรมชาติได้คืนความสุขให้ชาวนา  กระดูกสันหลังของชาติกลับมีคุณค่าขึ้นมา   เพราะโรงเรียนได้เปลี่ยนแนวคิดวิถีชีวิตชาวนาจึงเปลี่ยนไปมีความสุข

        การจัดการความรู้แบบนี้  เป็นการค้นหาความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวคนเอาออกมาสร้างประโยชน์แก่ชาวโลกในทางที่ถูกต้องดีงามครับ  ช่วงท้ายทุกท่านได้พูดถึงการสอนแบบไม่สอนนี้โดยภาพรวมคือว่า  เราเรียนรู้เพื่อให้ได้คำถาม  ไม่ใช่คำตอบและความรู้จริงมันเกิดมาจากการปฏิบัติครับ

        หลังเลีกเรียน  ผมไปส่งท่าน อ. หมอ วิจารณ์  พานิชและคุณอุรพิณ  ชูเกาะทวด ที่สนามบินหาดใหญ่  ระหว่างทางท่าน อ. หมอได้ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่ผมหลายประการ   ซึ่งผมขอจดจำไว้  ขอขอบพระคุณครับ  ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

เครื่องบินออกจากสนามบินหาดใหญ่ เวลา  16.45 น. ผมก็กลับถึงบ้านเรียบร้อย  เสร็จภารกิจแห่งการปฏิบัติธรรมสำหรับวันนี้

                               ทำความดี    มันจะมีมาเอง

                                   ด้วยความปรารถนาดี

                                        จาก...umi