ในการเรียนในระดับปริญญาเอกหลักสูตรของเราจะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด โชคดีที่เรามีเพื่อนชาวจีนอยู่ด้วย 6 คนทำให้ผู้เขียนได้เรียนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน บันทึกนี้เกิดจากท่านอาจารย์  จรัณธร จาก มน.ไปเรียนปริญญาเอกที่ญี่ปุ่น ท่านถามถึงการนำเสนองาน ผู้เขียนจึงถือโอกาสนำมาต่อยอดเผื่อจะมีประโยชน์กับผู้อ่านบ้าง ลองดูว่าน่าจะพูดว่าอะไร

1.    Greeting, Name, position( การทักทาย,ชื่อ,ตำแหน่ง )

Good morning. My name’s……I’m the new manager.

Ladies and Gentlemen. It’s an honor to have the opportunity to address such a distinguished audience.

Good morning. Let me start by saying just a few words about my own background. I started out in….

Welcome to …… I  know I’ve met some of you, but just for the benefit of those I haven’t, my name’s ….

2.    Title(หัวข้อที่จะพูด) I’d like to talk (to you) today about…

I’m going to present the recent…

I’m going to explain…

I’m going to brief you about…

I’m going to inform you about…

I’m going to describe…

I’m going to give a demonstration on…

3.    Purpose(จุดมุ่งหมาย)

The purpose of this talk is to update you on…

The purpose of this talk is to put you picture about…

The purpose of this talk is to give you the background to…

The purpose of this talk is to describe…

The purpose of this talk is to demonstrate…

The purpose of this talk is to show you…

4.    Length( ระยะเวลาที่พูด)

I shall only take (…) minutes of your time.

I plan to be brief. This should only last(…) minutes.

5.    Outline/Main parts(เค้าโครง/ประเด็นหลัก)

I’ve divided my presentation into four parts/sections. They are…

Firstly/first of all… Secondly/then/next… Thirdly/and then we come to… Finally/lastly/last of all…

6.    Questions.(คำถาม)

I’d be glad to answer any questions at the end of my talk.

I’d be glad to answer any questions at the end of my presentation.

If you have any questions, please feel free to interrupt.

Please interrupt me if there’s something which needs clarifying.

Otherwise, there’ ll be time for discussion at the end.  

เขียนมากไปหรือเปล่าครับ ตอนที่ผู้เขียนเรียนเราจะถ่าย Video ไว้เข้าห้องบันทึกเหมือนรายการทีวีเลย ผู้เข้าชมถามคำถามเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนนำเสนอก็เครียดเหมือนกัน เพราะต้องเตรียมตัวมาก สัก 5 นาที ก็เป็นปกติมีตัวอย่างการพูดอีกไม่ทราบว่าท่านผู้อ่านต้องการไหมบอกด้วยครับ  

ข้อมูลจาก Oral Communication Skills for Effective Presentations.