ถึงบทสุดท้ายของบทกลอนอันงดงามของคุณ Susan Polis Schutz กันแล้ว ขอย้ำว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีพรสวรรค์ในการแต่งกลอนด้วยถ้อยคำที่กินใจเป็นอย่างยิ่ง ด้วยภาษาง่ายๆไม่มีศัพท์แสงอะไรให้ต้องเปิด dictionary ใครอยากเรียนภาษาอังกฤษแล้วได้อรรถรสของความงดงามของภาษาก็ตามไปอ่านบทกลอนของเธอได้ ตาม link ที่ชื่อเธอเลยค่ะ

สำหรับบทกลอน
Online Edition of One World, One Heart  ของเธอ ต้นฉบับในหน้าเว็บไซค์นี้ใช้สีสันและตัวอักษรที่สวยงาม อย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมนะคะ ส่วนบทแปลก่อนหน้านี้ ก็ตามอ่านได้ที่ link แต่ละบทได้เลยค่ะ บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3, บทที่ 4บทที่ 5,  บทที่ 6, บทที่ 7, บทที่ 8บทที่ 9, บทที 10 และ บทที่ 11

      All Hearts Must Be One
ทุกหัวใจต้องหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว

Everyone has the same emotions
       ทุกคนมีอารมณ์เช่นเดียวกัน
Everyone has the same feelings
       ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนๆกัน

Everyone has the same desires
       ทุกคนมีความปรารถนาไม่แตกต่างกัน
No matter where we live
or what we believe in
       ไม่ว่าเราจะอยู่แห่งไหนหรือมีความเชื่ออย่างไร
all hearts must be one
       ทุกหัวใจต้องรวมเป็นหนึ่งเดียว
We must make the world
a place where
       เราต้องทำให้โลกเป็นสถานที่ซึ่ง
love dominates our hearts
       ความรักครอบครองหัวใจของเรา
nature sets the standard for beauty
       ธรรมชาติคือมาตรฐานของความงดงาม
simplicity and honesty are
  the essence of our relationships
       ความเรียบง่ายและซื่อตรงคือแก่นแท้ของความสัมพันธ์
kindness guides our actions
       ความเมตตากรุณาเป็นเครื่องชี้นำการกระทำของเรา

and everyone respects one another
       และทุกคนเคารพซึ่งกันและกัน