วันนี้จะนำเรื่อง  คนทำงาน 11 ประเภทที่ไม่พึงประสงค์ในองค์กร มาเล่าสู่กันฟัง นำมาจากหนังสือ มุมดี ๆ ของชีวิตโดยประสาร มฤคพิทักษ์ ถ้าคนในองค์กรของเรามีคน 11 ประเภท นี้อยู่ เราจะทำอย่างไร หรือถ้าเราประเมินตนเองว่าเราอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งหรือไม่ เพื่อที่จะนำมาพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่พึงประสงค์ในองค์กรมากขึ้น สำหรับตตนเองมีอยู่เกือบจะทุกข้อเลยนะคะ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ บางทีเราก็เบื่องาน บางทีเราก็ผลาญเวลา แต่ไม่ชอบนินทา พาเพื่อนเสีย เลียเจ้านาย จริงๆค่ะ

ลองคลิกซิคะ