วันที่ 15 กรกฎาคม เป็นวันสุดท้ายของการประชุมปฏิบัติการที่หาดใหญ่สำหรับองค์กรการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ สงขลาและยะลา โดยมีเพื่อนใหม่ที่น่ารักจากตรังเข้ามาร่วมโครงการด้วย

      เสร็จการประชุมคณะนักวิจัยทำ AAR กันอย่างร่าเริงเบิกบาน ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นการทำงานที่ประสบความสำเร็จสูงครั้งหนึ่งในชีวิตทีเดียว