bandhit


สวัสดี ครับ
ผมจะสอนการติด phpMyAdmin ทั้ง 2 แบบ ให้ทำทีละขั้นตอนดังนี้
คำเตือน ข้อมูล ความรู้ที่เผยแพร่บนเว็บบอร์ดนี้ ทุกเรื่อง ทุกข้อความเป็นลิขสิทธิ์ของ อ.บัณฑิต จามรภูติ (สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ. ลิขสิทธิ์ พศ.2548) ห้ามนำไปพิมพ์โฆษณาเพื่อการค้าโดยเด็ดขาด แต่นำไปใช้ศึกษาและแก้ปัญหาได้เท่านั้น เรายินดีถ่ายทอดความรู้ แต่ห้าม copy และลอกเรียนแบบ มิเช่นนั้นจะถูกดำเนินการทางกฏหมาย

ก่อนอื่นให้ท่านติดตั้งระบบ FAMP ตามนี้ http://www.bandhit.com/webboard/viewtopic.php?t=34 เสร็จแล้วจึงมาติดตั้ง phpMyAdmin ครับ

การติดตั้ง phpMyAdmin จาก Zip file
ให้ไปดาวน์โหลดซอร์สโค๊ด phpMyAdmin-2.8.x.tar.gz จาก http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php มา แล้วให้ก็อบปี้ไฟล์ phpMyAdmin-2.8.x.tar.gz ไว้ในไดเรกทอรีของ Apache เช่น /usr/local/www/apache22/data หรือ /usr/local/www/data-dist (ถ้าติดตั้งผ่าน ports) หรือ /usr/local/apache/htdocs (ติดตั้งไฟล์ zip) ต่อไปเป็นการขยายไฟล์นี้ ด้วยคำสั่ง gzip ดังนี้
gzip -cd phpMyAdmin-2.8.x..tar.gz | tar xvf -
จะได้ไดเรกทอรี phpMyAdmin-2.8.2 ให้เข้าไปไดเรกทอรีด้วยคำสั่ง cd phpMyAdmin-2.8.2 /libraries แล้วก็อบปี้ไฟล์ config.default.php มาไว้ใน /usr/local/www/apache22/data/phpMyAdmin-2.8.2 หรือ /usr/local/apache/htdocs/phpMyAdmin-2.8.2 (ถ้าติดตั้งไฟล์ zip)
จากนั้นแก้ไขไฟล์คอนฟิกซ์ config.default.php ซึ่งจะแก้ไขในส่วนของ host, user, password และ authentication ประมาณบรรทัดที่ 57 ดังนี้
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost'; // MySQL hostname or IP address ปรกติเป็น localhost อยู่แล้วไม่ต้องแก้ไขใด ๆ
$cfg[‘Servers’][$i][‘auth_type’] = ‘http’; // Authentication method (config, http or cookie based)? เลือก ประมาณบรรทัดที่ 76
$cfg[‘Servers’][$i][‘user’] = ‘root’; // MySQL user ปรกติเป็น root อยู่แล้ว ไม่ต้องแก้ไข
$cfg[‘Servers’][$i][‘password’] = ‘รหัสผ่าน MySQL’; // MySQL password (only needed // with ‘config’ auth_type) ใส่รหัสผ่านของฐานข้อมูล MySQL ที่คุณใช้งานอยู่ลงไป
ทดสอบการทำงาน
หลังจากเซตอัพไฟล์ config.default.php หรือ config.inc.php เสร็จแล้ว ให้ทดสอบด้วยการเปิดเว็บ เบราเซอร์ IE โดยพิมพ์ URL ดังนี้ http://hackman.northern.org/phpMyAdmin-2.8.2 หรือ http://192.168.1.5/phpMyAdmin-2.8.2 จะแสดงกรอบให้เราใส่ชื่อยูสเซอร์และรหัสผ่านของ MySQL ลงไป เสร็จแล้วจะแสดงหน้าเพจ phpMyAdmin ครับ

การติดตั้ง phpMyAdmin ผ่าน port
ให้เข้าไปในไดเรกทอรี /usr/ports/databases/ phpmyadmin แล้วทำการติดตั้งด้วยคำสั่ง
cd /usr/ports/databases/phpmyadmin
make install clean
จากนั้นปรากฏหน้าต่าง Options for phpMyAdmin-2.8.2 เพื่อให้เราเลือกออบชั่นการทำงาน
[X] BZ2 bzip2 library support
[X] GD GD library support
[X] MYSQLI Improved MYSQL support
[X] OPENSSL OpenSSL support
[ ] PDF PDFlib support (implies GD)
[X] ZLIB ZLIB support
[X] MCRYPT Mcrypt library support
[X] MBSTRING Multi-byte character-set string support
เสร็จแล้วโปรแกรมจะทำการติดตั้ง phpMyAdmin และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องให้จนเสร็จเรียบร้อย
ให้แก้ไขไฟล์ /usr/local/etc/apache22/httpd.conf หรือ ”/usr/local/apache/conf/httpd.conf” (ติดตั้งจาก zip file)
ในส่วนที่เกี่ยวกับ Alias โดยเพิ่มข้อความเข้าไปที่ส่วนท้ายดังนี้
Alias /phpmyadmin "/usr/local/www/apache22/data/phpMyAdmin "
< Directory "/usr/local/www/apache22/data/phpMyAdmin" >
Options Indexes MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
< /Directory >

จากนั้นทดสอบไฟล์ httpd.conf ด้วยคำสั่ง /usr/local/etc/rc.d/apache22.sh configtest จะต้องแสดงข้อความ “Syntax OK” แต่ถ้ามี error ให้ตรวจดูไฟล์ httpd.conf ใหม่อีกครั้งครับ
จากนั้นทำการ stop และ start Apache ด้วยคำสั่ง /usr/local/etc/rc.d/apache22.sh stop (ติดตั้งผ่านพอร์ต) เสร็จแล้วสั่ง start อีกครั้งด้วยคำสั่ง /usr/local/etc/rc.d/apache22.sh start

ขั้นต่อไปให้นำไฟล์ทั้งหมดใน phpMyAdmin (รวมทั้ง subdirectories) มาไว้ภายใต้ DocumentRoot ของ Apache ตามปรกติแล้วการลง phpMyAdmin ผ่าน ports นั้นจะลงไว้ที่ /usr/local/www ให้ทำการก็อบปี้ มาไว้ที่ /usr/local/www/apache22/data ด้วยคำสั่ง
cp -R /usr/local/www/phpMyAdmin /usr/local/www/apache22/data/phpMyAdmin
การแก้ไขไฟล์ config.inc.php
ระบบจะให้ไฟล์ config.default.php มา (จะอยู่ในไดเรกทอรี /usr/local/www/apache22/data/phpMyAdmin/libraries) แล้วก็อบปี้ไฟล์ config.default.php มาไว้ใน /usr/local/www/apache22/data/phpMyAdmin จากนั้นแก้ไขไฟล์คอนฟิกซ์ config.default.php ซึ่งจะแก้ไขในส่วนของ host, user, password และ authentication ประมาณบรรทัดที่ 57 ดังนี้
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost'; // MySQL hostname or IP address ปรกติเป็น localhost อยู่แล้วไม่ต้องแก้ไขใด ๆ
$cfg[‘Servers’][$i][‘auth_type’] = ‘http’; // Authentication method (config, http or cookie based)? เลือก http เพื่อให้มีการถามรหัสผ่านของยูสเซอร์ ประมาณบรรทัดที่ 76
$cfg[‘Servers’][$i][‘user’] = ‘root’; // MySQL user ปรกติเป็น root อยู่แล้ว ไม่ต้องแก้ไข
$cfg[‘Servers’][$i][‘password’] = ‘รหัสผ่าน MySQL’; // MySQL password (only needed // with ‘config’ auth_type) ใส่รหัสผ่านของฐานข้อมูล MySQL ที่คุณใช้งานอยู่ลงไป

ทดสอบการทำงาน
หลังจากเซตอัพไฟล์ config.inc.php เสร็จแล้ว ให้ทดสอบด้วยการเปิดเว็บเบราเซอร์ IE/Mozill/FireFox โดยพิมพ์ดังนี้ http://x64bit.bandhit.com/phpmyadmin หรือ http://192.168.1.90/phpmyadmin จะแสดง กรอบให้เราใส่ชื่อยูสเซอร์และรหัสผ่านของ MySQL ลงไป เสร็จแล้วจะแสดงหน้าเพจ phpMyAdmin

ที่สำคัญ อย่าใจร้อนรีบพิมพ์คำสั่ง หรือแก้ไขไฟล์ ต้องละเอียดถี่ถ้วนครับ รับรอง Work 100% ติดปัญหาตรงไหน ก็โพสข้อความเข้ามาสอบถามได้ครับ
ยินดีช่วยเหลือ
อ.บัณฑิต จามรภูติ
_________________
ความรู้ต้องคู่คุณธรรม บุญคุณต้องทดแทน
กตัญญูประกาศิต ...........................

จะให้มันถาม pass ทุกครั้งเวลาเข้าอะครับผม

ต้อง set ไงหรือครับ

ตรงนี้ไงครับ
$cfg[‘Servers’][$i][‘auth_type’] = ‘http’; // Authentication method (config, http or cookie based)? เลือก http เพื่อให้มีการถามรหัสผ่านของยูสเซอร์ ประมาณบรรทัดที่ 76
(บอกแล้วไงว่า ให้ละเอียดถี่ถ้วน 5 5 5)
Good Night Idea
อ.บัณฑิต ณ.เจียงใหม่
_________________
ความรู้ต้องคู่คุณธรรม บุญคุณต้องทดแทน
กตัญญูประกาศิต ...........................

ที่มา : http://www.bandhit.com/webboard/viewtopic.php?p=107#107