พลังแห่งจิตวิเคราะห์

น.เมืองสรวง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เรียนรู้สู่โลกกว้าง กับการดำรงค์อยู่อย่างพอเพียงและยั่งยืน

จุดหมายแห่งการเรียนรู้ในที่นี้ หมายถึง การเรียนรู้สู่กระบวนการขับเคลื่อน จึงไม่ได้มองว่า " ตัวเรา " " ของเรา" เรามี หรือไม่มีอะไร กระบวนการคิด จึงเกิดจากการสั่งสม ประสบการณ์ต่าง ๆ การเรียนรู้ทุก ๆ ด้าน หรือ ไม่เฉพาะด้าน ในที่นี้ หมายถึง " พลังแห่งจิตวิเคราะห์ " ซึ่งจะแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนเหมือนท่าน " ผู้รู้ทั้งหลาย "อันได้แก่

1. เข้าไปเรียนรู้จากบุคคลผู้รู้ หมายถึง " ภูมิปัญญา " ในท้องถิ่น ที่ท่านทำอาชีพนั้น ๆ หรือทำสิ่งนั้นจนเกิดความชำนาญ สามารถถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลังได้ จะเกิดมีรายได้หรือไม่มีก็ตาม เกิดจากภูมิรู้ของบุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ ท่าน ๆ นั้น ๆ เรียอกว่า " ครู- อาจารย์

ยกตัวอย่าง........ จะเหมือนนักศึกษาแพทย์ที่ได้เรียนรู้สรีระร่างกายคนที่ตายไปแล้ว ที่ท่านเหล่านั้นได้บริจาคร่างกาย " ร่าง " นักศึกษาแพทย์กลุ่มนี้จึงเรียก " ร่าง " ว่า ครู-อาจารย์ หรืออาจารย์ใหญ่ นั่นแหละ

2. คนส่วนใหญ่ มักจะให้ผู้อื่นทำตามความคิดของตนเอง มักจะแอบแฝงด้วยประโยชน์ เฉพาะเบื้องหน้า แต่คนส่วนน้อยมักจะแสวงหาคุณค่าที่อยู่ในตน แล้วเกื้อกูล ช่วยเหลือแบ่งปัน ต่อกันสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นอย่างยาวนาน เรียกว่า เครือข่ายการพัฒนาครอบครัว ทำให้ประเทศไทยอยู่ยั้งยืนยง

3. ตั้งคำถามสำหรับตัวเอง ว่า " เรา" ต้องการอะไร เราทำไปทำไม เราได้อะไรจากสิ่งที่เราทำ คนส่วนใหญ่มักแสวงหายศ อำนาจ บารมี ชื่อเสียง  แต่สิ่งที่ได้มาคือความ " ว่างเปล่า " คนส่วนน้อยมักแสวงหาความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ไม่มีพิธีรีตรอง ไม่มียศฐาบรรดาศักดิ์ อยู่กันฉันพี่น้อง เกื้อกูล ช่วยเหลือแบ่งปัน

4. คนส่วนใหญ่มักจะ " ลืมง่าย " ลืมถึงเรื่องราวในอดีตว่า กว่าจะมีแผ่นดินนี้ให้เราอยู่อาศัย " ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ  " ให้ลองไปพลิกประวัติศาสตร์ชาติไทย แล้วจะรู้ว่า " ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ เพราะเหตุผลเดียวคือ " การรู้รักสามัคคี"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเครือข่ายท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธิ์

คำสำคัญ (Tags)#ของดีจากชุมชน

หมายเลขบันทึก: 40657, เขียน: 24 Jul 2006 @ 17:47 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ขอบคุณมาก ๆ เลยครับสำหรับบันทึกนี้ครับ

พลังของจิตมีมาก ๆ จริง ๆ ครับ