........การเลือกซื้อน้ำผึ้ง ควรเลือกซื้อน้ำผึ้งจากแหล่งเชื่อถือได้ มีฉลากบอกสถานที่ผลิต เพื่อความปลอดภัยควรเลือกซื้อน้ำผึ้งที่มีเครื่องหมายของทางราชการรับรอง เช่น มอก. ของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ อย. ของกระทรวงสาธารณสุข แต่ถ้าจำเป็นต้องซื้อน้ำผึ้งในตลาดและไม่มีฉลาก ให้คว่ำขวดหรือภาชนะเพื่อดูสายของน้ำตาลที่ไม่เข้ากันหรือไม่ หากพบสายของน้ำตาลที่ไม่เข้ากันให้วินิจฉัยว่าเป็นน้ำผึ้งปลอมไว้ก่อน การเลือกน้ำผึ้งที่ดีมีคุณภาพ ควรเลือกน้ำผึ้งที่มีกลิ่นหอมและมีรสหวานตามธรรมชาติ ( หากสามารถดมหรือชิมได้ ) มีความใสปราศจากสารแขวนลอยเมื่อนำภาชนะบรรจุส่องกับแสง ปราศจากฟองอากาส มีความข้นเหนียวหรือมีปริมาณความชื้นต่ำ อยู่ในช่วง 17-18%เป็นต้น ....รู้วิธีแล้วก็ไปเลือกซื้อหาน้ำผึ้งแท้ ได้ไม่ยากอีกแล้ว....