เยี่ยมเมืองลุง ท่านชายขอบ

 ท่านชายขอบรับมาตั้งแต่ กทม และ แวะพาทานข้าวต้มที่ "ตลาดแม่ขรี"

ภาพที่ ๑ ร้านข้าวต้มเป็นอาหารหลักครับ

ภาพที่ ๒ ท่านชายขอบ และ พี่แป๋ว ที่ร้านข้าวต้ม

ภาพที่ ๓ ไก่ทอดและหอมเจียว พี่หรอย ซื้อมาฝาก อาหารทุชนิดจะวางบนคะน้าใบใหญ่

ภาพที่ ๔ อาหารเช้า ขนมจีบ เลือดหมู ข้าวหมูแดง ปาท่องโก๋ เป็นตัวอย่างเพิ่มไขมันครับ

ภาพที่ ๕ ทางเข้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีพระสี่มุมเมืองอยู่ด้านหน้าทางเข้า เป็นที่สักการะ

 Story Telling by Pictures ครับ

JJ