รายงานผลการประชุมคุณอำนวย

AAR วันนี้ได้ประโยชน์มากมาย
วันนี้จากการประชุมคุณอำนวยทำให้แต่ละ COPS รู้ว่าตนเองทำอะไรบ้างแล้วและยังไม่ได้ทำอะไรบ้าง และที่สำคัญที่ประชุมมีมติขอให้แต่ละ COPS ช่วยส่งแผนการปฏิบัติงาน KM ให้ สพท.นบ.เขต 1 โดยด่วนด้วยนะคะ ลองอ่านสรุปรายงานดูนะคะ รายงานการประชุมAAR คุณอำนวยเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 49 ประธานเปิดประชุมเวลา 13.40 น. โดยขอให้และ CoPs สรุปผลการดำเนินงานของตัวเอง - ร.ร.ศรีบุณยานนท์ หลังจากการศึกษาดูงานและประชุมเมื่อวันที่ 14 ก.ค. จะนัดพบกันอีกครั้งวันที่ 8 ก.ย.49 เวลา 09.00 น.(มี CD ให้ดูด้วยนะคะถ้าอยากดูติดต่อ ขอที่ สพท.นบ.เขต 1 หรือ E-Mail Address : Yukta 292.Hotmail.Com) - ร.ร.สตรีนนทบุรี นัดประชุม ร.ร.เครือข่าย และ ร.ร.ที่สนใจ วันที่ 25 ก.ค. 49 เวลา 13.00 น. - ร.ร.วัดปากน้ำ เรื่องพหุปัญญา มีการเสริมให้นักเรียนทุกวันศุกร์ แผน KM จะเชิญ ร.ร.มาคุยในเดือน ส.ค.49 - ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์ ประชุม KM ภายใน ร.ร.เพื่อให้ ร.ร.เตรียม ความพร้อมก่อน โดยมีการคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ร.ร.เขมาฯ(ขอให้คิดถึง ร.ร.เครือข่ายด้วย) - ร.ร.ประชาอุปถัมภ์ แต่งตั้งคณะกรรมการ KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ร.ร.ทำอยู่แล้ว และกำลังทำหลักสูตรสวนพฤษศาสตร์ ทุกสาระการเรียนรู้ ร.ร.เครือข่ายต้องการแบบประเมินในหลักสูตรสวนพฤษศาสตร์ แต่ยังไม่เชิญ ร.ร.เครือข่ายมาพบกัน(ทำอย่างไรจะหาแผนที่เป็นระบบหา BEST PRACTICE และค่อย ๆ เติมเต็ม) - ร.ร.อนุราชประสิทธิ์ ที่ประชุมขอให้มีแผน KM ร่วมกับ ร.ร.เครือข่ายด้วยจัดเวที ICT เพิ่มขึ้น ขอให้ฟื้นในเรื่อง BLOG - ที่ประชุม 22 ส.ค. 49 ประชุม VDO CONFERENCE ณ สพท.นบ.เขต 1 - หน่วย ศน. จะประชุมในวันที่ 25 ก.ค. 49 เรื่อง การวัดผลประเมินผล เพื่อลงใน BLOG ของ สพท.นบ.เขต 1(อยากให้มีแผน KM) - อ.ธเนศ เสนอแนะเราไม่ได้ใช้ BLOG ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อยากให้มีการใช้ BLOG มากกว่านี้ เราลง BLOG ค่อนข้างกระจาย หัวหน้ากลุ่มแผนฯ ขอให้ สพท.นบ.เขต 1 กระตุ้นทางเขตเราด้วย อยากให้ทุกกลุ่มมี CoPs ของตนเอง ให้มีการทำแผน KM ด้วย สำหรับในส่วนของเขตร่างแผน KM ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และจะมีการประเมิน ร.ร.และเขตด้วย - อ.ธเนศ จะมีการประเมิน KM ทั้งหน่วยงาน และบุคคลมีอยู่ในแผนแล้ว - ประธาน(รองฯสุพจน์) เสนอแนะแต่ละ CoPs ที่ยังไม่เชิญ ร.ร.เครือข่ายมาคุย ขอให้ดำเนินการด้วย และ สพท.นบ.เขต 1 เป็นเขตเข้มแข็ง ได้ที่ 1 ของประเทศ จะมีผลกับเงินโบนัส และเกี่ยวกับการประเมินตนเอง ผลงานที่เป็นเลิศของเขตคือเรื่อง KM และ สนง.ต้องเป็นศูนย์รวมความรู้ให้ความรู้แก่ผู้อื่นได้ เราจะมีการประเมินและให้รางวัล การประเมินการลง BLOG และการจัดกิจกรรม KM ของ ร.ร. อ.ธเนศ เสนอแนะ - ให้เปลี่ยนคำว่าประเมินเป็นเยี่ยมเยียน - สคส.ยังมีพันธะกับเรา - เป้าหมายของ KM อย่าเน้นเชิงวัตถุที่ทันใจ อยากให้เปลี่ยนวัฒนธรรมในการทำงาน และเป็นกัลยาณมิตร ผลผลิตที่เป็นรูปธรรมคือสาระสนเทศ เวลาเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันควรมีคลังความรู้ในแต่ละเรื่อง - วันนี้เหมือน AAR - ประธาน(รองฯสุพจน์)ทุกหน่วยงานต้องใช้เวลาในการทำ KM และจะไม่ประสบผลสำเร็จทุกหน่วยงาน ขอให้ท่านดำเนินการต่อไปอย่างเต็มความสามารถ ประธานปิดประชุมเวลา 15.17 น. ถ้ามีอะไรสงสัยลงถามใน BLOG มาได้นะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รุ่งนภาความเห็น (1)

ธเนศ
IP: xxx.41.187.247
เขียนเมื่อ 
   ดีมากเลย  ลงได้ทันท่วงทีมีสาระครอบคลุมดี แต่หลายคำยังดูเป็นราชการ(เชิงสั่งการ)ไปหน่อยนะ ก็ค่อยๆปรับกันไปก็แล้วกัน  พวกเราคงไม่ว่ากันนะ...ขอเป็นกำลังใจให้เขียนบล็อกสื่อสารกันบ่อยๆ