กรมอนามัยจัดตลาดนัดความรู้ ขึ้นระหว่างวันที่ 19 -20 กรกฎาคม 2549 ที่โรงแรมฟีลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

 

        เปิดตลาดนัดด้วย น.พ.ประเสริฐ หลุยเจริญ รองอธิบดีกรมอนามัย CKO ของกรม แบบพี่...น้องๆ....ไม่มีพิธีรีตอง เรียกบรรยากาศ KM มาสู่ตลาดนัด........สู่ห้องแลกเปลี่ยนเรีียนรู้
 
          วงนักเล่าบนเวทีเล่างานและวิธีเก็บ ลิขิต และสกัดความรู้สไตล์ที่ตนถนัด ผุู้ชายที่สวมแจ๊กเก็ตสีนำ้เงิน คือ สิงห์ป่าสัก เจ้าของรางวัลสุดคะนึง และรางวัลจตุรพักตร์ สาขายอดคุณลิขิตครับ
 
       หมอนันทา ผู้นำเสวนา ผ่อนคลายบรรยากาศด้วยการให้ทุกคนออกท่าทาง ลีลา กันเล็กน้อย ตามที่คุณหมอถนัด ผมจับภาพจากบนเวทีครับ
 
       อีกมุมหนึ่งของวงนักเล่าบนเวที กวาดไม่หมด ต้องขอแรงข้างล่างช่วยถ่ายให้
 
       ตัวอย่างบูท แหล่งความรู้ จากทั้งหมด 9 บูท ฝึกการเข้าถึงและสกัดความรู้
 
          กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มกำลังดูดซับ สกัดความรู้กันอย่างตั้งอกตั้งใจ นักเล่าแต่ละฐานก็ทำหน้าที่เล่าความรู้ประสบการณ์กันไม่ได้หยุดหย่อน ต้องแข่งกับเวลา ฟังสัญญาณ กระดิ่ง
 
       นี่ก็กลุ่มย่อย กำลัง สุ จิ ปุ ลิ สกัด เล่าเร่ือง ซัก ถาม สัมภาษณ์ ........กันอย่างเอาจริงเอาจัง
 
       นี่ก็บันทึกความรู้แก้จนตามวิถีคนคอน ที่ผมพาไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ
 
       หมอนนทลี กำลังเป็นคุณอำนวย ชื่นชม AI พัดสกัดความรู้ ของทีม KM SPY
 
          คุณกิจ ทีม KM spy  กำลังยืนรอต้อนรับกลุ่มย่อยต่างๆที่จะมา Shopping
         นี่คือตัวอย่างบรรยากาศการเรียนรู้นะครับ ขอบคุณสิงห์ป่าสักที่แนะนำเทคนิคครับ