<<<<<น้ำผึ้งบูดหรือเสียได้>>>>>มียีสต์บางชิดที่ทนต่อปริมาณน้ำตาลที่เข้มข้นในน้ำผึ้งได้ และเปลี่ยนน้ำตาลในน้ำผึ้งให้เป็นแอลกอฮอล์ น้ำผึ้งที่มีความชื้นมากกว่า 19% จะเกิดการบูดหรือเสียได้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนชื้น มาตรฐานการผลิตน้ำผึ้งบ้านเรากำหนดให้มีความชื้นต่ำกว่า 21% ถ้ามากกว่านี้อาจบูดหรือเสียได้>>>>>