หารือเพื่อเตรียมการประชุมเรื่อง "ระบบพัฒนาสุขภาพชุมชน"

อ้อ
ทั้งเพื่อการประชุมและการทำงานในระยะต่อไป

     สคส. โดย อาจารย์วิจารณ์ และ ผอ.ณัฐพงศ์ (คุณหนุ่ม สสส.) หารือร่วมกันเพื่อสอบทานความเข้าใจและเตรียมการประชุมเรื่อง "ระบบพัฒนาสุขภาพชุมชน" ในวันที่ 24 ส.ค. 49  โดย อุรพิณ ได้ร่วมสังเกตการณ์ สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

     1. สสส. ให้ความสำคัญต่อโครงการนี้ในลักษณะที่มองว่า "สุขภาพ" ในที่นี้คือ "ความอยู่ดีมีสุข"  ที่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้อง 2 กลุ่มคือ กลุ่มสนับสนุนและกลุ่มผู้ปฏิบัติในพื้นที่

     2. ในเรื่องของระบบสุขภาพชุมชนนั้น ไม่ได้มีปัญหาที่ไม่มีคนทำ แต่อยู่ที่การทำงานยังไม่ได้บูรณาการ ต่างคนต่างทำ แยกส่วน ซึ่งจะมองว่าเป็นจุดแข็งก็ได้คือ มีคนทำ มีคนสนับสนุน  แต่หากมองอีกมุมหนึ่งก็คือไม่มีวิธีทำงานที่ synergy กัน

     3. ยุทธศาสตร์การทำงานของ สสส. สำนัก 3 จึงน่าจะอยู่ที่การหาวิธีให้ทั้ง 2 กลุ่มมา synergy กันให้ได้  โดยวิธีทำไป หาคน (key person) ไป ไม่ต้องรอหาแกนนำก่อนแล้วค่อยเริ่มทำงาน คาดว่าน่าจะหาแกนนำมาทำงานตรงนี้ได้ภายใน 6 เดือน

     4. แกนนำหรือผู้ประสานงานต้องมีประสบการณ์มาพอสมควร มองเชิงลึกได้ ตี concept แตก  ตี strategy ได้

     5. ทีมแกนนำที่จะมาทำงานตรงนี้ อาจจะมีได้ 2 ทีม แบ่งงานกันดูแล ไม่ให้เป็นภาระงานมากเกินไป แต่ก็ไม่ผูกขาดอยู่ที่ทีมใดทีมหนึ่ง ต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

     6. สำหรับการประชุมวันที่ 24 ส.ค. นั้น เสนอให้คัดเลือก ร.พ. ชุมชน ที่มีประสบการณ์ ที่เด่นๆ มาก 5-10 แห่ง ให้มาเล่าสู่กันฟัง แต่ สสส. ต้องมี criteria ที่ชัดเจนในการคัดเลือกด้วย อย่าลืมว่าต้องเน้นผลสัมฤทธิ์ที่มีต่อพื้นที่เป็นสำคัญ เพราะฉะนั้นการเชิญเฉพาะ ร.พ.ชุมชน จะเพียงพอหรือเปล่า ต้องเชิญตัวแทนพื้นที่มาด้วยหรือไม่ จะได้มาช่วยกันสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ได้ครอบคลุมทุกด้าน

     7.  เพื่อการทำงานในระยะยาว    สสส. ต้องชี้แจงให้ผู้มาเข้าร่วมเข้าใจว่า สสส. และภาคีจะสนับสนุนอย่างเต็มที่เรื่องของกระบวนการ ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้เพราะเชื่อว่าหากพื้นที่ที่มาเข้าร่วมมีสัมพันธภาพที่ดี มีผลงานที่ดีในพื้นที่ก็น่าจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก อบต. หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่อยู่แล้ว

     8. คำถามสุดท้ายของ ผอ. ณัฐพงศ์ คือ "อาจารย์คิดว่าเราจะคาดหวังผลสำเร็จแค่ไหนจากโครงการนี้"  ซึ่ง อาจารย์วิจารณ์ ได้ตอบว่า "ตอบไม่ได้ เหมือนคนเดินขึ้นเขา เราจะเห็นยอดเขาชัดขึ้น และสุดท้ายก็ขึ้นไปถึงยอดเขาได้ โดยระหว่างทางมีคนที่เคยเดินผ่านทางนี้มาแล้ว มาคอยให้คำแนะนำให้เราไม่เดินผิดทาง"

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน play & play

คำสำคัญ (Tags)#ชุมชน#จัดการความรู้#ระบบ#สุขภาพ#พัฒนา

หมายเลขบันทึก: 40663, เขียน: 24 Jul 2006 @ 18:16 (), แก้ไข: 21 Mar 2012 @ 23:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)