เมื่อวานหลังจากการประชุมประจำเดือนได้ไปดูสภาพพื้นที่วัดนกกระจาบ ซึ่งจะใชในการทอดกฐินเลขาธิการ กศน. การเดินทางพอเดินทางไปได้ถึงที่หมายโดยไม่ยากลำบาก นอกเสียจากการเข้าไปในวัดต้องผ่านน้ำไปทางเรือ น้ำท่วมเหนือทางเดินในวัด จึงต้องอาศัยเรือชาวบ้านเพื่อข้ามผ่านไปยืมพานแว่นฟ้าและพานประกอบในการวางเครื่องกฐินจากวัดเพื่อนำไปจัดตั้งองค์กฐินที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ต่อไป ส่วนโต๊ะหมู่ทางวัดนั้นไม่มีโต๊ะหมู่เก้า ประกอบการเคลื่อนย้ายลำบากจึงต้องไปขอยืมจากวัดอื่น  ในวันงานทอดกฐินทางวัดจะทำสะพานไม้พาดให้สามารถเดินข้ามน้ำไปยังโบสถ์ได้ ในระยะนี้ต้องติดตามดูสถานการณ์น้ำท่วมอีกทีว่าจะมีน้ำเพิ่มอีกหรือไม่