ไม่ทราบว่า ผมจะเชย  หรือ ตก เทคโนโลยีหรือเปล่า

คือ คิดว่า  น่าจะมี ช่วงเวลา ที่คน ใน Gotoknow นัด รวมตัวกัน คุยแบบเสวนา  แบบ สุมหัวกัน  ใน หัวข้อที่น่าสนใจ   มี guest รับเชิญ  มีการสัมภาษณ์ใครสักคน  ฯลฯ

มี Host สัก สอง สามคน ช่วยกันป้อนคำถาม  ยั่วความคิด  คนที่เข้าร่วม ช่วยกัน "ตกผลึก" ความคิด

ไม่ยุ่งการเมือง ไม่ยุ่งศาสนา  

สนทนาแบบ deep conversation  แบบปิยวาจา 

 

การคุยๆๆๆ  แบบ show & share พร้อมกัน ต่างคนอยู่ที่บ้านหน้าจอตนเอง     น่าจะดีกว่าโพสต์เข้ามาเฉยๆ ครับ

 

จึงเรียน(เรื่องเชยๆ)มาเพื่อทราบครับ