การทำงานที่ผ่านมาในช่วงชีวิต "ผู้มีพระคุณ" นั้นมีอยู่มากมาย

ผู้มีพระคุณที่ผมจะขอกล่าวถึง เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญุตาต่อทุกท่านต่อไปนี้ ก็คือ

"สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์"

ผู้มีพระคุณท่านแรก คุณจารุวรรณ นันทพงษ์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้เอื้ออำนวยและเปิดโอกาสในไดอารี่เล่มนี้

 

การทำงานอันยาวนานทั้งในบ้านและนอกบ้าน
หลากหลายมิติและรูปแบบ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและชีวิตจริง
ทุกสถานที่ ทุกเวลา
รอยยิ้มและคราบน้ำตา จะส่งผ่านถึงทุก ๆ ท่าน ณ บัดเดี๋ยวนี้