อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

โคบาล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เป็นอุปกรณที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ มีขนาดเล็ก ทนกระแสสูง ใช้งานได้หลากหลาย ราคาถูก

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ไดโอด

      เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนดหนึ่งมี 2 ขั้วทำงานคล้ายสวิตซ์ตัดต่อถ้าจ่ายแรงดันถูกขั้วจะนำกระแส ในทางตรงกันข้าม ถ้าจ่ายแรงดันผิดขั้วจะไม่นำกระแส

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ความเห็น (0)