เป็นที่รู้จักทั้งแผ่นดินว่า "ในหลวงไม่โปรดฟุ่มเฟือย" ในการฉลองต่างๆ ที่รัฐบาลจะจัดให้นั้น จะมีพระราชดำรัชเตือนอยู่เสมอว่า ให้จัดอย่างประหยัด
    ท่านผู้หญิง บุตรี วีระไวทยะ เคยกล่าวในการบรรยายเรื่อง "พระบรมราชาธิราช" ในปี ๒๕๓๙ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า
    "การถวายของให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่จำเป็นจะต้องแพง อะไรที่มาจากน้ำใจจะทรงใช้ทั้งนั้น"
ที่มา : ครองใจคน