ทรงเป็นตัวอย่าง

    คำบอกของท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ในงานเสวนา "เรื่องนี้คนไทยอยากรู้" ให้แง่คิดกับคนไทยในยุคที่ "การบริโภคคืออำนาจ" อย่างดียิ่ง พระราชจริยวัตรส่วนพระองค์ที่ขอสรุปเป็นข้อๆนี้ อาจเตือนคนไทยได้บ้างไม่มากก็น้อย
    ๑. ของใช้ส่วนพระองค์ไม่จำเป็นต้องแพง ไม่ต้องมีแบนด์เนม น้อยครั้งที่จะทรงแสดงพระราชประสงค์อะไรพิเศษ
    ๒. ผู้ที่ได้ร่วมโต๊ะเสวยหลายครั้ง จะสั้งเกตเห็นว่าทุกพระองค์ไม่เคยเสวยเหลือทิ้ง จะทรงตักพระกระยาหารแต่พอดี
    ๓. รับสั่งกับข้าราชบริพารผู้ที่มีหน้าที่ถวายเอกสารต่างๆ ว่า หากใส่ซองแล้วก็ขอให้ติดกาวเฉพาะตรงมุม หรือถ้าผนึกด้วยเทปกาวก็ขอให้ใช้แต่เพียงสั้นๆ สักสองนิ้ว กระดาษและซองเอกสารหากไม่เอกสารสำคัญ ให้ใช้กระดาซรีไซเคิล
    ๔. ทรงใช้ดินสอปีละ ๑๒ แท่ง จะทรงใช้จนดินสอสั้นกุด จนกว่าจะทรงใช้ต่อไม่ได้
    ๕. ทรงประหยัดพลังงานมานานแล้ว มีรับสั่งกับข้าราชบริพารเสมอว่า นั่งรถคนละคัน เป็นการสิ้นเปลือง ให้นั่งรวมกัน ยกเว้นกรณีตามเสด็จในพระราชพิธีสำคัญ
    ๖. ไม่โปรดให้ขบวนรถเสด็จยาวเหยียด โปรดให้ขบวนรถสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้

ที่มา : ครองใจคน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทรงพระเจริญความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • "เรื่องื้คนไทยอยาก พิมพ์ผิดครับ
  • ทรงประหยัดมาก ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญครับ
เขียนเมื่อ 
     เรื่องคล้าย ๆ กันครับ "ยาสีฟัน" ผมมีรูปและเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับพระองค์ แต่ขอเวลาว่าเมื่อกลับถึงบ้านแล้วจะนำมาให้ชมกันครับ

อ่านคำสัมภาษณ์ของช่างฉองพระบาทและช่างซ่อมนาฬิกา ในหนังสือหญิงไทย เรื่องความประหยัดของพระองค์และสมเด็จพระเทพฯ แล้ว อยากให้ทุกๆคนเดินตามรอยพระบาทมากๆ ค่ะ

อ้าวเจอคำผิด "ช่าวฉลองพระบาท" ค่ะ