1การหาความรู้

  Contact

KMการจัดการความรู้      1 ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน  2 ความรู้ที่อยู่นอกตัวคนได้แก่ในตำราเอกสารต่างๆ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In การจัดการความรู้

Post ID: 40258, Created: , Updated, 2012-05-26 17:23:07+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 3, Read: Click

Tags #km

Recent Posts 

Comments (3)

ท่าน ผอ. ช่วยทำให้ผู้บริหารและครูได้นำมาใช้ในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน ขอบคุณค่ะ

ทำยังไงที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของครูว่าการทำ km เป็นการทำงานตามปกติไม่ใช่เป็นการเพิ่มภาระงานครับ
   การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในวันที่ 22  ก.ค. 2549  เป็นการอบรมที่ดีมาก  ผมอยากให้มีการจัดให้ความรู้อย่างนี้บ่อยเพื่อที่ให้บุคลากรครูมีความรู้และทันกับเทคโนโลยีในปัจุบัน  พร้อมกับให้ครูมีความรู้ใหม่ ๆ  ไม่ว่าการติดต่อสื่อสารหรือการค้นข้อมูลในการเรียนการสอน หวังว่า ผอ.จะให้ความอนุเคราะห์ในการจัดให้ความรู้อย่างวันนี้อีก   ขอบคุณครับ