ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ  งามพิลาสไพเราะเสนาะแสน  ใช้กันอยู่ทั่วไปในดินแดน  ทุกแว่นแคว้นทั่วไทยก็ใช้กัน