รูปที่นำมายังไม่สามารถนำลงบล็อคได้ เพราะไฟล์มีขนาดใหญ่มาก ต้องถ่ายใหม่โดยใช้ค่าความละเอีดให้น้อยลง