เราจะประเมินภายในตามแบบ ปม. ปี2549 ในเดือนธันวาคมนี้