การประเมินควบคุมภายใน

vios 3009
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประเมินเพื่อลดความสูญเสีย
เราจะประเมินภายในตามแบบ ปม. ปี2549 ในเดือนธันวาคมนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การควบคุมภายในความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ขอสำเนาแบบที่ส่งไปด้วยค่ะ จะได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน