ต้องช่วยกันทุกคน

vios 3009
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ควบคุมภายในหัวใจของเรา

ขอความร่วมมือทุกท่านดำเนินการตาม ปย.3 เพื่อรับการติดตาม ปย.3

ภานใน 30 กันยายน 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การควบคุมภายในความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
หวังว่าคงได้รับความร่วมมือด้วยดี