งานติดตังที่ผมจะเขียนในวันนี้คือเป็นการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารโดยใช้เข็มขัดรัดสาย  โดยใช้สายVAFหรือสายVAF-G โดยให้ระยะห่างของเข็มขัดห่างกันประมาณ10-12 เซนติเมตร  ตามมาตรฐาน