ตลาดนัดความรู้กรมอนามัย ... Shopping KM สไตล์ สบาย สบาย (3)

มองมุมกว้างก่อนเปิดตลาดนัด

 

มองมุมกว้างก่อนเปิดตลาดนัด

เนื้อหาใหญ่ๆ จะอยู่ที่ ตลาดนัดความรู้ของกรมอนามัยจะมีด้วยกัน 10 แผงลอยใหญ่ ก็คือ

 1. KM Bakery 1 โดย ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
 2. KM Bakery 2 โดย ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
 3. KM ขอนแก่น โดย ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
 4. KM สร้างเครือข่ายพันธมิตร โดย กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขฯ
 5. KM Spy โดย ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
 6. อานิสงค์ AAR โดย กองอนามัยการเจริญพันธุ์
 7. KM ส่งเสริมสุขภาพ โดย สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 8. KM เมนู และเกลือเสริมไอโอดีน โดย กองโภชนาการ
 9. KM Money (+ Monkey) โดย กองคลัง
 10. เรียนรู้ตนจาก KM โดย กองแผนงาน

เราให้เวลา shopping กันเต็มๆ ในช่วงบ่ายของวันที่ 19 กค.49 ค่ะ

ช่วงเวลาที่เหลือเป็นเรื่องของ

 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เส้นทางสู่ความสำเร็จ : ประสบการณ์การทำงาน KM" โดย
  คุณจำนง หนูนิล ... ครูนอกโรงเรียน
  คุณวีรยุทธ สมป่าสัก ... สิงห์ป่าสัก
  คุณดาริณี นาคะประทีป
  คุณชูศรี ผลเพิ่ม
  คุณยุพิน โจ้แปง
  คุณฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์
  ท่านที่ปรึกษา KM กรมอนามัย พญ.นันทา อ่วมกุล เป็นผู้ดำเนินการประชุม
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การใช้ KM ในการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาค และเครือข่าย" โดย 
  คุณยุพา พูนขำ
  ดร.พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์
  คุณฉัตรลดา กาญจนสุทธิแสง
  คุณจิตติมา ธาราพันธ์
  ท่านประธาน KM กรมอนามัย น.พ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม
 3. สรุปบทเรียน ตลาดนัดความรู้ / AAR (After Action Review)
 4. มอบรางวัล "คำถามยอดเยี่ยม", นัก C&D (Copy and Development)

และอื่นๆ เป็นการแทรกเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ตามความต้องการของผู้เข้า shopping ละค่ะ 

ป้ายต้อนรับคณะผู้เข้าชมตลาด 

ป้ายต้อนรับ ท่านประธานฯ และคณะผู้เข้าชมตลาดฯ

ภาพตลาดตอนที่ยังไม่แออัด 

ภาพตลาดนัดความรู้กรมอนามัย ตอนที่ยังไม่แออัดค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัยความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก ๆ เลยครับ

ถ้าอย่างไรคราวหน้า รบกวนแนะนำด้วยนะครับ

จะขอไปเยี่ยมชมงานด้วยคนครับ

นนทลี
IP: xxx.47.113.116
เขียนเมื่อ 

อ.ปภังกร ... ยินดีค่ะ KM Team เริ่มคิดกันว่า เมื่อกิจการตลาดเราดีสักระยะหนึ่ง เราอาจเปิดตลาดเสรีค่ะ (... ว่าเข้านั่น) ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นปีงบประมาณหน้าค่ะ

นี่เป็นการพูดจากประสาตลาดนะคะ (แบบว่า เพ้อเจ้อไปเรื่อยๆ แต่ภาพจริงต้องดูงบประมาณละค่ะ)