อายุยืนหมื่นปีทำได้อย่างไร

1.ออกกำลังกาย

2.กินอาหารดี ๆ

3.พักผ่อนมาก ๆ

4.งดสิ่งเสพติดทุกชนิด