วันนี้ช่วงใกล้เที่ยงพยาบาลที่ Ward โทรตามผล Lab. เนื่องจากได้ผล Lab. ไม่ครบ..

ผล Lab. ที่ได้รับมีเพียง BUN & Creatinine แต่ยังมีที่แพทย์สั่งตรวจ Electrolytes ซึ่งยังไม่ได้รับ.....ผู้เขียนอดถามไม่ได้ว่า ส่งมา 2 barcode ใช่หรือไม่ ซึ่งพยาบาลก็ตอบว่าใช่ และผู้เขียนก็ขอเวลาสักครู่ และนึกลุ้นในใจว่าสงสัยเราตกอีก 1 barcode แหง ๆ เลย

ค้นอยู่สักครู่ใหญ่ ๆ ....จริง ๆ ด้วยทาง ward ส่งมา 2 barcode แต่ติดกันคนละด้าน ถ้าไม่หมุนดูให้รอบ tube จะไม่เห็นว่ามีอีก 1 barcode ติดเอาไว้ ผู้เขียนได้รับและบอกกับทาง ward ไป ...

ไหน  ๆ ผู้เขียนก็เป็นสมาชิกของทีมกลุ่มตาทิพย์ ก็เลยถือโอกาสเล่าและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการลดอัตราความผิดพลาดของกลุ่มตาทิพย์ และขอความร่วมมือในการติด Barcode ให้เรียงเป็นแนวเดียวกัน อีกทั้งขอความกรุณาช่วยบอกต่อ และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วย...

ผู้เขียนนึกกระหยิ่มอยู่ในใจ เสร็จเราไป 1 ward ล่ะ และได้รายงานให้พี่อบ หัวหน้าโครงการฟังเป็นที่เรียบร้อย.......