ฝึกฝีมือ

พื้นฐานการเป็นช่างอุตสาหกรรมที่ดี

ในการที่จะเป็นช่างอุตสาหกรรมที่ดีจำเป็นที่จะต้องศึกษาพื้นฐานความเป็นช่าง  โดยจะแบ่งออกเป็น  2  ลักษณะ

      1.การศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือ  เครื่องจักรในการทำงานเบื้องต้น

      2.การศึกษาด้านคุณธรรม  จริยธรรมรวมถึงระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกฝีมือความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
ถูกต้อง  ขอให้ตั้งใจทำดีต่อไป
เขียนเมื่อ 
ขอให้ฝึกลูกศิษย์ให้เกิดคุณภาพดีต่อไปนะ
เขียนเมื่อ 
น่าสนใจมาก ๆ เลยครับ